Het Stenen Archief - Only completed research

[4511]

(104)001
4
Cohen
Joel
Jo'el z.v. Ya'akov ha-Cohen
Sara Levie Corjel
Jacob Cohen & Belia Asser (zie opm.)
16-12-1765
4 Tevet 5526
Amersfoort
22-12-1840
28 Kislev 5601
Elburg
Elburg
24-12-1840//29 Kislev 5601
השב כהן לעבודתו

פ"נ
איש ישר היה כל ימיו נהנה
מיגיע כפו הלך לעולמו
כ"ה יואל יעקב בן כ"ה יעקב הכהן

נפטר אור ליום ד כ"ח כסליו
ונקבר ביום ה בו שנת תר"א לפ"ק
ת נ צ ב ה   
הטקסט לא קרי בשלמתו ונערכו השלמות בעזרת מקורות חיצוניים והשערות 


Breng de Cohen(priester) terug in zijn dienst
Hier Rust
Een rechtschapen man was hij
Al zijn dagen genoot hij van hetgeen zijn handen voortbrachten
Deze is de ge'eerde heer Jo'el Ya'akov zoon van de ge'eerde heer Ya'akov ha-Cohen
Hij overleed in de vooravond van woensdag 28 Kislev
en werd begraven op donderdag daarvan 
van het jaar 5601


T N Ts B H 
De tekst  is onduidelijk te lezen en werd gedeeltelijk vastgesteld tevens met behulp van de uitgave "De Joodse begraafplaats te Elburg 1803-1974"-uitgave #550 van de NKvJG-Baarn 2000 

De bovenspreuk is een enkelvoudige vorm van "En breng de Cohaniem terug in de dienst" in parashat Tsav in het boek Leviticus (Wajikra)

De steen geeft de twee zegenende priesterhanden weer.
[Bron :-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #43 Elburg -23-12-1840
uur van overlijden 's avonds 10 uur

De naam van de moeder op deze akte Sebille NN

Geboorte:-
Uit Besnijdenisregister - Isaac Auerbach
31
Dingsdag den 23 December 1765
Joel zoon van Jacob Cohen
Amersfoort 

Geboortedag vastgesteld op 16-12-1765

Hij was de vader van (104)027, (104)057 & (104)056

2020/07/03
bnnch