Het Stenen Archief - Only completed research

[4512]

(104)002
4
Lange, de
Joseph
Joseef z.v. Baruch ha-Levi
Eva Ezechiel Beem
Baruch Levi de Lange & Berendina Meier
21-04-1768
4 Iyar 5528
Einartshausen
24-05-1839
11 Sivan 5599
Elburg
Elburg
26-05-1839//13 Sivan 5599

ויהי ה את יוסף 
פ"נ
איש ישר כל ימיו
נהנה מיגיע כפו ה"ה
כ יוזפה ב כ ברוך הלוי
סגל הלך לעולמו ביום עש"ק
יא סיון ונקבר ביום א יג
בו שנת תקצ"ט לפ"ק

ת נ צ ב ה 

ת נ צ ב ה 
En de Eeuwige was met Joseef. 
Hier Rust
Een rechtschapen man 
al zijn levensdagen genoot hij van het werk van zijn handen,
de geachte heer Joseef zoon van de heer Baruch ha-Levi , Segal
Hij ging naar zijn Eeuwigheid op de vooravond van de Heilige Shabbat 
(vrijdag) 11 Sivan en werd begraven op zondag 13 Sivan van het jaar 5599. 

T N TS B H 
Bovenspreuk:-Genesis 39:2  

De tekst  is onduidelijk te lezen en werd gedeeltelijk vastgesteld tevens met behulp van de uitgave "De Joodse begraafplaats te Elburg 1803-1974"-uitgave #550 van de NKvJG-Baarn 2000

[Bron:-wiewaswie.nl]

Overlijden:-

Akte #15 Elburg 25-05-1839

Moeder op de akte :- Dina NN


Register van naamsaanneming Elburg 18-01-1813. Joods, akte 38b: Lange, Jozeph Levi, de - ouders: Barend Levi (of Levi Barend?) en Berendina Meier  

De bron voor het bepalen van de geboorte details is verloren gegaan. 
Hij was de vader van (104)091 & (104)097

Op de website van het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe staat als naam van de overledene vermeld: Klaas de Lange.

2020/06/28
bnnch