Het Stenen Archief - Only completed research

[4513]

(104)003
4
Philips
Jennegien
Jent d.v. Feibel
Salomon(Rabits)
Mozes Salomon
Salomon Mozes & Vrouwtje Philip
1755
Harlingen
08-11-1831
3 Kislev 5592 (zie opm.)
Elburg
Elburg
09-11-1831//4 Kislev 5592(zie opm.)
אשה יראת ה" היא תתהלל
פ"ט
האשה היקרה מרת
יענט בת כ"ה פייבל ז"ל
נפטרה בש"ט אור ליום
ג כ"ה מרחשון ונקברת
למחרתו יום ד כ"ו
מרחשון שנת תקצ"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה 


Een Godvrezende vrouw zij is geprezen. 

Hier is geborgen
de dierbare vrouw mevrouw 
Jent dochter van de ge'eerde heer Feibel zijn herinnering zij tot zegen
Zij overleed met een goede naam in de nacht van dinsdag 25 Marcheshvan en werd begraven de daarop volgende dag woensdag 26 Marcheshvan van het jaar 5592. 

T N Ts B H 
De overlijdensdatum en begraafdatum op de steen zijn beiden foutief en zijn de burgerlijke data 1 November 1831, resp. 2 November 1831, een verschil van precies een week dus. 

Bovenspreuk:-Spreuken 31:30

De tekst  en de genealogische details zijn tevens vergeleken met de uitgave "De Joodse begraafplaats te Elburg 1803-1974"-uitgave #550 van de NKvJG-Baarn 2000
Deze bevat betr. deze steen echter enkele onjuistheden en verkeerde veronderstellingen, die in de bewerking zijn vermeden.
[Bron :-Gelders Archief]
Overlijden :-
Akte #53 Elburg 08-11-1831
Uur van overlijden 's nachts 1 uur [Bron:-Family Search]

Geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden
Zij was de moeder van (104)005,(104)018 & (104)046.
Zij was de echtgenote van (104)004
Het lijkt dat zij de familienaam(matroniem) koos van de moederskant, zoals vaker voorkwam.
Bij de dochters is haar naam niet precies zoals hier (overeenkomend met de overlijdensakte).
bij 005 en 018 is het Jannetje Philipsen, bij 046 Jentje Philips.
Bij haar echtgenoot is het Jannetje Philippus
2020/02/07
bnnch