Het Stenen Archief - Only completed research

[4535]

(100)08a
3
Heilbron
Sara
Cussel
Josef Cussel
Isaac Heilbron & Henriette / Jette Abraham
2-2-1857
8 Shevath 5617
Dinxperlo
9-4-1943
4 Nissan 5703(zie opmerking)
Dinxperlo
Dinxperlo
HIER RUSTEN ONZE GELIEFDE OUDERS JOSEF CUSSEL GEB. TE ANHOLT 15[?] JULI 1860 OVERL. TE DINXPERLO 2 JAN. 1943 / 27 TEWETH 5703 ----------- SARA CUSSEL-HEILBRON GEB. TE DINXPERLO 2 FEBR. 1857 OVERL. TE DINXPERLO 9 APRIL 1943 / 5 NISAN 5703
Geen Hebreeuwse tekst. Overleden: 5 Nisan 5703 = Shabbath 10 april 1943. Op de steen:- 9 april 1943; vermoedelijk overleed zij op Vrijdagavond na invallen van de Shabbath.
Primaire genealogische bronnen werden niet getraceerd. Zij wordt genoemd in de Heilbron stamboom in de familie stambomen collectie bij Akevoth, welke tevens de bron is van de namen van haar ouders,en in het boek "het Oude Volk" van Hans Kooger (pag.391), alwaar haar overlijdensdatum globaal als 3 maanden na haar echtgenoot en haar leeftijd bij overlijden(86) worden aangegeven .
Zij is de echtgenote van (100)8 en heeft tezamen met hem een gemeenschappelijke steen. Zij is de dochter van (100)2 en (100)29 en de zuster van (100)17 en (100)23.
2008/12/14