Het Stenen Archief - Only completed research

[4542]

(100)15
1
Tanhauser
Frida
Kahn
NN Kahn
1871
Buchau
1943
Dinxperlo
Dinxperlo
FRIDA KAHN- TANNHAUSER [onleesbaar] 1871 [onleesbaar] 1943
Geen Hebreeuwse tekst. Hoewel de volledige data van overlijden en geboorte verm. wel op de steen staan, zijn deze vanwege de verwering niet te ontcijferen.
Niet ge'identificeerd.Haar geboorteplaats vlg. het boek "Het Oude Volk" van Hans Kooger-pag.159. Verm. behoorde zij tot de Duitse vluchtelingen naar Dinxperlo in de latere jaren dertig van de vorige eeuw.
2008/03/12