Het Stenen Archief - Only completed research

[4558]

(60)03
3
Cohen
Levie (Leon)
Jehuda z.v. Moshe ha-Cohen
Hendrejette Haagens
Mozes Cohen & Dorothea Spanjaard
1848
Elburg
13-6-1894
9 Siwan 5654
Dirksland
15-6-1894//11 Siwan 5654
Hier Rust LEON COHEN Echtgenoot van Henriette Haagens Overleden 9 Siwan 5654/13 Jun 1894 -------------------------------- [Opmerking:-de naam van zijn echtgenote is onjuist gespeld]
כה תברכו את בני ישראל פה נקבר איש ישר במעשיו פאר אשתו ובניו כ' יהודא בן כ' משה הכהן נשמתו עלתה למרום יום ד' ט' סיון וגופו שב לעפר עש"ק י"א בו תרנ"ד לפ"ק ת נ צ ב ה
Alzo zult gij de kinderen Israels zegenen Hier ligt begraven Een man rechtschapen in zijn daden De pracht van zijn vrouw en zijn zonen de ge'eerde Yehuda zoon van de ge'eerde Mosje ha-Cohen Zijn ziel rees hemelwaards Op woensdag 9 Siwan En zijn lichaam keerde terug naar stof Op de vooravond van de heilige Shabbat De 11e van die maand Van het jaar 5654 T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk is uit Num 6:23 [Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende:] Alzo zult gij de kinderen Israels zegenen. De spreuk is het gebod tot het uitspreken van de priesterzegen, hier betrekken hebbende op de Cohen (priester) status van de overledene.
Identificatie vlg.huwelijksakte in Genlias:- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Dirksland Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 17 Datum: 01-11-1871 Bruidegom Levie Cohen Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Elburg Bruid Hendrejette Haagens Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Dirksland Vader bruidegom Mozes Cohen Moeder bruidegom Dorothea Spanjaard Vader bruid David Haagens Moeder bruid Grietje Elias Hartogs
Zoon van (104)089 & (104)068 en broer van (164)32-01, (500)dv-168, (174)b14-16 en (84)061.

Echtgenoot van (60)02 Hij was van zijn moeders kant (Dorothea Spanjaard) een kleinzoon van Salomon Jacob Spanjaard die de grondlegger was van de handelsfirma S.J. Spanjaard die in de loop van de negentiende eeuw tot een van de grootste katoenfabrieken van Twente zou uitgroeien.
2019/01/12
Lejeune2011