Het Stenen Archief - Only completed research

[4560]

(60)05
3
Haagens
David
David z.v. Efraim ha-Cohen
Grietje Hartogs
Ephraim Haagens & Kaatje van Os
1825
Oud-Tonge
7-11-1897
12 Chesjwan 5658
Dirksland
Hier Rust DAVID HAAGENS overleden 12 chesjwan/7 November 5658
והוא כהן לאל עליון קשה מיתת צדיקים כחרבן בית מקדשנו פה נקבר איש ישר וזך במעלליו בבת עיני אשתו ובניו כ' דוד בן כ' אפרים הכהן האאגענס פו'מ דק'ק מידדעלהארניס בן שנים ושבעים שנה הלך לעולמו יום א' י"ב מר-חשון וקבורתו ד' בו תרנ"ח לפ"ק תהי נפשו צרוררה בצרור החיים
על המצבה כתוב וקבורתו ד' בו וזו טעות וצריך היה לכתוב י"ד בו
Deze was een een Priester van God, den Allerhoogste De dood der rechtvaardigen is even zwaar als de verwoesting van onze Tempel Hier ligt begraven Een rechtschapen man , rein in zijn handelingen De oogappel van zijn vrouw en zijn zonen De ge'eerde heer David zoon van De heer Efraim ha-Cohen Haagens Parnas en Leidsman van de heilige Gemeente Middelharnis Op 72 jarige leeftijd ging hij naar zijn Hiernamaals Op zondag 12 Marchesjwan En zijn begrafenis was op de 4e* Van die maand 5658 Moge zijn ziel gebonden zijn in de bundel der levenden
*4e moet zijn 14e De bovenspreuk is uit Genesis, hoofdstuk 18,vers 14 (vertaling vlg. de Pentateuchvertaling van Rabbijn Vredenburg) duidende op de priesterstatus(Cohen) van de overledene. Tevens zijn weergegeven de twee zegenende handen met de vingers gespreid tot de priesterzegen.
Geidentificeerd vlg.huwelijksakte in Genlias:- Detail resultaat: (Bruidegom) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Middelharnis Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 26-02-1846 Bruidegom David Haagens Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Oude-Tonge Bruid Grietje Hartogs Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Middelharnis Vader bruidegom Ephraim Haagens Moeder bruidegom Kaatje van Os Vader bruid Elias David Hartogs Moeder bruid Jetje Israel Gosselaar
Hij was de echtgenoot van (60)04 Een bericht van zijn overlijden en van begrafenis werd gepubliceerd in het Nieuw Isr. Weekblad, volN. 33(1897), nr. 21, p. [2e bl 1] datum 1897-11-12 annotatie Tweede blad. [Bron:-website Joods Historisch Museum-http://www.jhm.nl]
2008/03/31