Het Stenen Archief - Only completed research

[4580]

(70)26
5
Susskind
Bettij
Breine d.v. Joseef
Heijmans
Meijer Salomon Heijmans
Joseph Susskind & Fannij Hecht
22-06-1848
21 Sivan 5608
Londen
16-07-1924
14 Tamoez 5684
Groenlo
Groenlo
Hier Rust
BETTIJ SUSSKIND
Echtgenoote van M.S.Heijmans
Geb.22 Juni 5608
Overl.16 Juli 5684
בנתה ביתה בחכמה
רבצה בבניה אמונה
ידיה פרשה לאביונים
ישבה בתפלה ובתחנונים
נאמנה בדרכי ישרים
אהבתה חקוקה על לב בנים
אשה חשובה מ' בריינא
בת יוסף זיסקינד ושם אמה
פעגלא מתה ביום ד' י"ד
תמוז תרפ"ד לפ"ק
ת מ ך
Zij bouwde haar huis in wijsheid
Zij broedde op haar zonen het Godsvertrouwen
Haar handen strekte zij uit naar de behoeftigen
Zij zat neer in gebed en in smeekbeden
In vertrouwen [volgde zij] de wegen van de rechtschapenen
Haar liefde was gegraveerd op het hart harer zonen
Een belangrijke vrouw Mevrouw Breine
Dochter van Josef Susskind
en de naam van haar moeder was Feigele.
Zij stierf op woensdag de 14e Tammoez 5684
Moge zij in ere rusten
Haar burgelijke geboortedatum (te Londen) is 21-6-1848 en niet donderdag 22-6-1848 zoals op de steen staat.Mogelijk werd zij geboren op de woensdagavond daarvoor na zonsondergang. Het was toen al de Joodse datum 21 Sivan 5608. De eerste letters van de eerste zes regels geven haar naam Breine
Detail resultaat: (Partner)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Gelders Archief
Algemeen     Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8363
Gemeente: Groenlo
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 17-07-1924
Overledene     Bettij Susskind
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 16-07-1924
Overlijdensplaats: Groenlo
Vader     Joseph Susskind
Moeder     Fannij Hecht
Partner     Meijer Samuel Heijmans
Relatie: weduwe
Nadere informatie     geboortepl: Londen; oud 76 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Geboortegegevens  vlg. http://www.achterhoeksarchief.nl/index.php/bevolkingsregister
(Achterhoeks Archief-Bevolkingsregister)    
Zij was de echtgenote van (70)25
2015/07/24
bnnch