Het Stenen Archief - Only completed research

[4583]

(70)29
5
Mogendorff
Hertog
Chanoch z.v. Yeshayahu
Meta (Mietjen) Frankenhuis
Jesaja Mogendorff & Gezina Maria Koopmans
23-10-1852
10 Cheshvan 5613
Groenlo
8-12-1905
10 Kislev 5666
Groenlo
Groenlo
10-12-1905//12 Kislev 5666
HIER RUST
HERTOG MOGENDORFF
Geb.23 Oct 1852 Overl. 8 Dec.1905
פ"נ
חסיד בכל פעליו
נפטר בחצי ימיו ויקח אתו אלהיו
כי רבו מאד כאביו
 כ"ה חנוך בן הח' ר' ישעיהו מאגענדארף
 ושם אמו זיסא
הלך לעולמו ליל עש"ק י' כסלו
ונקבר ביום א' י"ב כסלו שנת תרס"ו לפ"ק
 ת נ צ ב ה
Hier rust
Een vrome in al zijn werken
Hij stierf midden in zijn dagen en God nam hem tot zich
Omdat zijn pijnen zich zeer vermeerderden.
De ge'eerde heer Henoch zoon van de de chaveer de heer Jesajahu Mogendorff en de naam van zijn moeder was Ziese
Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op de vooravond van de Heilige Shabbat de 10e Kislev
en hij werd begraven op zondag
De 12e Kislev van het jaar
5666
T.N.Ts.B.H.
De eerste 5 regels zijn op rijm. De eerste letters van de eerste 4 regels geven zijn naam:-Chanoch.
Bron:-Steen en stamboom Mogendorff bij Akevoth
Hij was de echtgenoot van (70)30
Hij was de zoon van (70)33 & (70)33a en de broer van (70)44
2011/06/03