Het Stenen Archief - Only completed research

[4595]

(71)02
4
Robens
Henrietta
Yetle d.v. Yitschak
Wijnhausen
Karel Wijnhausen
Seligman Robens & Sibilla Fohsen
1859
Langweiler (Duitsland)
05-07-1917
15 Tammoez 5677
Gulpen
Gulpen

Hier rust onze innig geliefde moeder Henriette Robens dierbare echtgenoote van Karel Weinhausen overleden te Gulpen in den ouderdom van 56 jaar den 15 Tammoez 5677 5 Juli 1917.

Karel Weinhausen 1848 1936 Henriette Weinhausen geb. Robens 

Zie (71)2a
פ"ט 
אשה חשובה
 צופיה הליכות ביתה
 בדעת להועיל לבעלה ולזרעה
 ה"ה מרת יטלא בת יצחק
 אשת ר' מרדכי בר ר
 שמואל מתה יום ה
ט"ו תמוז תרע"ז לפ"ק 
ת נ צ ב ה
Hier rust 
een belangrijke vrouw, 
zij bewaakt het gedrag van haar gezin, 
met de bedoeling om haar man en nakomelingen tot nut te zijn, 
dat is mevrouw Jetle, dochter van Yitschak, 
de vrouw van de heer Mordechai, zoon van de heer Shemu'el. Zij overleed op donderdag 15 Tammoez  5677 
T.N.Ts.B.H.
Zie ook (71)02a.

Familysearch digitaal Gulpen overlijden 06-07-1917 nr. 26 image 141. Overleden 5 juli om 8 uur i.d. namiddag.

 

Overlijdensakte Robens, Henriette, 05-07-1917
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 26
Aktedatum: 06-07-1917
Gemeente: Gulpen
Overlijdensdatum: 05-07-1917
Overlijdensplaats: Gulpen
Overledene: Robens, Henriette
Partner: Wijnhausen, Karel
Vader: Robens, Seligman
Moeder: Fohsen, Sibilla
Toegangsnummer: 12.034 Burgerlijke Stand in Limburg: Gulpen
Inventarisnummer: 32
Vindplaats: Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)

Echtgenote van (71)2a en dochter van (71)08.

 

Uit een bericht in het Nieuw Isr. Weekblad, vol. 33(1898), nr. 45, p. [2e bl 1] datum 1898-04-29, blijkt dat zij, tesamen met Carolina Weinhousen-Goldstein (71)16 tot de eerste bestuursleden van de in het voorjaar van 1809 opgerichte vrouwenvereniging "Chevrat Nasjiem" behoorde, die volgens de berichtgeving in de daarop volgende jaren veel activiteit ontplooide. [Bron:-Joods Historisch Museum, Mediatheek, micro-fiche]

2016/05/14
bnnch