Het Stenen Archief - Only completed research

[4600]

(104)004
3
Rebits(Salomon)
Mozes
Moshe z.v. Shlomo
Jannetje Philippus
28-10-1806
17 Cheshvan 5567
Elburg
Elburg
ומשה עלה למרום

פ"נ
איש ישר וכשר ה"ה
כ משה בן שלמה 
רעביץ נפטר ונקבר
ביום ד י"ז מרחשון שנת
תקס"ז  לפ"ק

ת נ צ ב ה 
En Moshe steeg op naar de Hemel
Hier Rust
Een rechtschapen en zuiver man, deze is
De ge'eerde Moshe zoon van Shlomo
Rebits, overleden woensdag 17 Marcheshvan van het jaar
5567

T N Ts B H 

Hij werd op dezelfde dag van zijn overlijden begraven. 


Burgerboek Elburg:  01-07-1779 MOSES SALOMON 25-.-  (koopman, begr. Elburg 28-10-1806). (Woonde Beekstraat 12).

Index begraven 1727-1811 Elburg: 28-10-1806 Moses Salomon.

Wordt in 1796 genoemd in de lijst van godsdienstleraren/voorzangers/sjouchetim van de Kehilla van Elburg.

De afkomst van de naam is vermoedelijk als afkomstig uit Rawitsch, Rawicz in het district Posen/Poznan, nu in Polen.  Daar waren grote Joodse gemeenschappen.

De bewerking van de NKvJG uit het jaar 2000 geeft een alternatieve verklaring, nl. dat Rebits verm. is Rabitz, gelegen in het  district Bautzen in Saxen(Duitsland).Het is bekend als familienaam.Vermoedelijk was dit de plaats van herkomst van de overledene.

 

Hij was de vader van (104)005,(104)018 & (104)046

Vanaf website Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe:

Jennigien Philip
overl. 8 nov. 1831 Elburg
geb. Harlingen 1755
wed. Mozes Salomon
dv. Salomon Mozes en Vrouwtje Philip

Protocollen Elburg inv.nr. 133

1785 tot 1792 Blz 201 Verschenen Geurt Jansen en Swaantje Knoop echtel. lenen f 50,- van Moses Salomon en Jannetje Philips echtel. onderpand hun huis staande tussen Arnold Mouw en Jan Hulst get 6 jan 1790.

Details uit aanvullend onderzoek:-


volgens zijn overlijdensregistratie was hij 56 jr.oud, en liet 4 kinderen na.


Het is mogelijk dat de oudersnamen van zijn echtgenote, mogelijk de zijne zijn.


in de Asjkenazische DB van Amsterdam in het Akevoth Arhief komt ene Godfried Philips voor, geboren in Harlingen, 

die in Amsterdam huwt in Oct 1783 (dtb 754/38) met Beletje Salomon Blits. 

Volgens opgegeven leeftijd is hij geboren in 1755.

 Dat lijkt een broer van Jennigje te zijn, mogelijk zelfs een tweelingbroer.

Hij tekent met mooie Hebreeuwse letters op die trouwacte als Getschlig bar Feibel, 

en volgens de acte is zijn vader te Harlingen Philippus Isaac. 

2020/06/29
bnnch