Het Stenen Archief - Only completed research

[4601]

(104)005
5
Salomon
Vrouwtje
Fradche d.v. Moshe
Mozes Salomon & Jannetje Philipsen
1783
Elburg
22-11-1827
3 Kislev 5588
Elburg
Elburg
23-11-1827//4 Kislev 5588
פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה
פ"ט
הישרה והיקרה עוסקה כל ימיה בג"ח
כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון
עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון
הבתולה מ פראדכה
בת כ"ה משה ז"ל
נפטרת יום ה ג כסליו
ונקברת עש"ק ד כסליו 
תקפ"ח לפ"ק
ת נ צ ב ה 
Haar mond opent zij met wijsheid en de leer der weldadigheid ligt op haar tong
Hier is geborgen
De rechtschapene en dierbare, die al haar dagen doende was met het plegen van weldadigheid,
Haar handpalm spreidde zij uit naar de arme en haar handen strekte zij uit naar de behoeftige
Sterk en glansvol is haar kledij, en zij gaat lachend naar de Laatste Dag.

De ongehuwde vrouw Fradche dochter van de ge'eerde heer Moshe  zijn herinnering zij tot zegen,
Zij overleed op donderdag 3 Kislev en werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) 4 Kislev 5588

T N Ts B H 
De bovenspreuk is Spreuken 31:26
De tweede regel is Spreuken 31:20
De derde regel is Spreuken 31:25

Allen tevens een onderdeel van Eshet Chail-het loflied op de vrouw, dat op vrijdagavond gezongen wordt.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #56 Elburg 23-11-1827

Geboorte:-geboorteplaats vlg. overlijdensakte, geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden

Zij was de dochter van (104)003 & (104)004 en de zuster van (104)018 & (104)046.


Van website Streekarchivariaat Noordwest Veluwe:

Index burgerlijke stand Elburg 1811-1850
Geboorte, Huwelijk en Overlijden - Johannes Bernardus Salomon - 22-11-1827 akte 56.

 

2020/01/26
bnnch