Het Stenen Archief - Only completed research

[4605]

(104)009
4
Hamberg,van
Abraham
Avraham z.v. Moshe
Mozes Jozeph van Hamberg & Jannetje Herschel
1805
Elburg
07-10-1842
3 Cheshvan 5603
Elburg
Elburg
09-10-1842//5 Cheshvan 5603
ואברהם שב למקומו
פ"נ
הבחור הישר ג"צ כל ימיו היה
גומל חסד לחיים ולמתים
כ אברהם בן כ משה ז"ל
הלך לעולמו בעש"ק ג חשון
ונקבר ביום א בשנת 
תר"ג לפ"ק

ת נ צ ב ה  
En Avraham keerde naar zijn plaats terug. 

Hier Rust 
de ongehuwde rechtschapene die inner van giften(penningmeester) was
al zijn levensdagen
Hij  bewees  weldaden, aan levenden zowel als aan overledenen, 
de ge'eerde Avraham zoon van de ge'eerde Moshe zijn herinnering zij tot zegen.
Hij ging naar zijn Eeuwigheid op de vooravond van de Heilige  Shabbat(vrijdag)
3 Cheshvan en werd begraven op zondag daarvan van het jaar 5603.

T N Ts B H 
Bovenspreuk:-Genesis 18:33 


De tekst  is onduidelijk te lezen en werd gedeeltelijk vastgesteld tevens met behulp van de uitgave "De Joodse begraafplaats te Elburg 1803-1974"-uitgave #550 van de NKvJG-Baarn 2000 

Deze bron bevat echter fouten (o.m. werd de gimmel in het overlijdensjaar op de steen aangezien als een noen, waardoor verkeerde conclusies warden getrokken inz. het overlijdensjaar) en is dus met terughoudendheid gebezigd.

[Bron:-wiewaswie.nl]

Overlijden:-

Akte #41 Elburg 08-10-1842

Het geboortejaar werd bepaald vlg. leeftijd bij overlijden

Hij was een zoon van (104)012, broer van (104)031 en verm. een broer van (104)052
2020/01/30
bnnch