Het Stenen Archief - Only completed research

[4606]

(104)011
4
Beem
Jozeph Ezegiel
Joseef z.v. Yechezkiel
Sara Hartog
Ezegiel David Beem & Betje Hartog
1771
Elburg
28-02-1847
12 Adar 5607
Elburg
Elburg
02-03-1847//14 Adar 1847
וילך יוסף אחר אחיו
פ"נ
איש ישר וכשר כל ימיו הלך
ביראת ה עסוק בתורת ה
ובמצותיו ה"ה הר"ר
יוסף בן הר"ר יחזקאל ז"ל
הלך לעולמו בשם טוב ביום א י"ב
ונ" ביום ארבעה עשר לחדש אדר
בשנת תר"ז לפ"ק

ת נ צ ב ה 
En Joseef volgde zijn broeders 

Hier Rust
Een rechtschapen en zuiver man.
Al zijn dagen ging gij in Godsvrezendheid, bezig met de Leer Gods en Zijn geboden
Dit is de heer de rabbijn Joseef van de de heer de rabbijn Yechezkiel zijn herinnering zij tot zegen.
Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld in goede naam op zondag  de 12 e
en werd begraven op de 14e dag van de maand Adar 
in het jaar 5607

T N Ts B H 

Bovenspreuk:-Genesis 37:17

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #10 Elburg 01-03-1847
Uur van overlijden voormiddag 10 uur

Geboortejaar en geboorteplaats vlg. de overlijdensakte

Hij was de echtgenoot  van (104)043 en de vader van (104)075,(104)077,(104)050 & (104)069
2020/06/29
bnnch