Het Stenen Archief - Only completed research

[4607]

(104)012
4
Hamberg, van
Mozes
Moshe z.v. Jospe
Jennigje Herschel
Jozeph van Abrahams & Matje Oppenheim
1754
Elburg
26-11-1844
16 Kislev 5605
Elburg
Elburg
28-11-1844//17 Kislev 1844
ישמח משה במתנת חלקו
פ"נ
איש ישר וכשר כל מעשהו עשה
באמונה הוא נתן פת לאורחים 
וצדקה לעניים כ משה ב כ יוזפא ז"ל
הלך לעולמו אור ליום ד ט"ו כסליו
ונקבר יום ה בו בשנת תר"ה לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Moshe was verheugd met het hem gegeven gedeelte
Hier Rust
Een rechtschapen en zuiver man.Al zijn daden deed hij met trouw.Hij gaf voedsel aan zijn gasten en was goedgevig aan de armen (*), de ge'eerde Moshe zoon van de ge'eerde Jospe zijn herinnering zij tot zegen,
Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op de vooravond van woensdag 16 Kislev 
En werd begraven op donderdag daarvan in het jaar 5605

T N Ts B H   
Bovenspreuk verwijst naar Exodus 16:29 (doelende op de Shabbath)

(*)-Uit het stuk van het ochtendgebed (Jakoem Poerkan) nadat de Torarollen na de lezing zijn teruggezet in de Arke en voor het bijgevoegd gebed(Moesaf).
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #59 Elburg 28-11-1844
Uur van overlijden 's avonds half tien.

Geboortejaar bepaald vlg. leeftijd bij overlijden
Hij was de vader van (104)009 & (104)031 en verm. van (104)052 
Hij was de zoon van (104)014
Hij was de echtgenoot van (104)010


 Hij was ook de vader van Dina (147)4-01-03 en Sientje (147)4-01-05.
Zij waren beiden achtereenvolgens gehuwd met Levie Benjamin de Leeuw te Hilversum.
Sientje (of Steintje) werd geboren te Elburg op 14 Mei 1811.
2020/06/29
bnnch