Het Stenen Archief - Only completed research

[4609]

(104)014
3
Hamberg, van
Jospe
Jospe z.v. Ya'akov Avraham
Matje Oppenheim (Metta Mozes)
Abraham Jozeph van Hamberg & Roosje Abrahams (Barends)
13-09-1728
10 Tishri 5489
Hamburg
22-08-1822
5 Eloel 5582
Elburg
Elburg
23-08-1822//6 Eloel 5582
וליוסף אמר מברכת ה
פ"נ
איש ישר זקן ושבע ימים
הלך בדרך תמים מעשיו
היו באמונה שלמים
משביע לרעבים היה
מעריב ומשכים שמו
נודע באהבים כ"ה
יוזפה ב כ"ה יעקב
אברהם ז"ל נפטר בשם
טוב יום ה אלול
ונקבר בעש"ק ו אלול תקפ"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה 
En tot Joseef  sprak hij Gods zegen 

Hier rust 
Een rechtschapen man, oud en zat van dagen, 
Hij volgde de  weg der ingetogenen,
Zijn daden waren trouwhartig en volmaakt, 
Hij verzadigde de hongerigen. 
Hij ging laat ter ruste en stond vroeg op. [om naar de synagoge te gaan]
Zijn naam was bekend onder die hem lief hadden, 
de ge'eerde heer Jospe zoon van de ge'eerde heer Ya'akov Avraham  zijn herinnering zij tot zegen.
Hij overleed met een goede naam op donderdag 5 Eloel  
en werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbath(vrijdag) 
6 Eloel 5582

T N Ts B H 
Bovenspreuk-vlg. Deut.33:13
Voluit:-En tot Joseef sprak hij door God gezegend zij je land.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #24 Elburg 22-08-1822
Uur van overlijden 8 uur in de morgen

De overlijdensakte geeft de geboorteplaats aan en geboortejaar 1727.
De bron voor de exacte geboortedag is verloren gegaan.

De naam van zijn echtgenote is ontleend aan de personalia van zijn zoon (104)012
Hij was de vader van (104)012

Register naamsaanneming Doornspijk en Elburg 1812-1826: 18-01-1811, akte 35, Hamburg, Joseph Abraham van, ouders: Abraham Joseph en Roosje Barends
2020/02/09
bnnch