Het Stenen Archief - Only completed research

[4610]

(104)015
4
Wolff
Manuel
Menachem Mendele z.v. Ze'ev
Sibilla Heijmans
Isaac Wolff & Trijntje Jacobs
1748
Bottenheim(Duitsland)
22-08-1826
19 Av 5586
Elburg
Elburg
23-08-1826//20 Av 5586
טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו 
פ"נ
איש ישר פו"מ כ"ה מנחם
מענדלה ב כ"ה זאב זל"
נפטר בשם טוב
אור ליום ג י"ט מנחם ונקבר
למחרתו ביום ד כ בו
תקפ"ו לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Een goede naam is beter dan goede olie en de dag des doods beter dan de dag der geboorte. 

Hier rust 
Eenrechtschapen man,  bestuurder en leider de ge'eerde heer Emanuel Mendel, zoon van de ge'eerde heer Ze'ev zijn herinnering zij tot zegen.. Hij overleed met een goede naam in de nacht van dinsdag 19 Menachem en werd begraven de daarop volgende dag woensdag 20  daarvan  (in het jaar) 5586. 

T N Ts B H 
Bovenspreuk:-Prediker 7:1 

Menachem is Menachem Av, de treurmaand waarin Tisha be-Av valt, de vastendag ter herinnering aan de verwoesting van beide tempels in Jeruzalem.
Menachem betekent trooster.

[Bron:-wiewaswie.nl]

Overlijden:-

Akte #36 Elburg 22-08-1826

Uur van overlijden 's morgens 1 uur

Geboorte details vlg. de overlijdensakte.

Hij was de vader van (104)040, (104)041 (104)042 & (104)054 en de schoonvader van Tiel (126)203 
Hij was de echtgenoot van (104)016

Burgerboek Elburg 1725-1806:  08-12-1787 EMANUEL WOLFF, van BOTTENHEIM, sijnd van de Joodsche Natie (gehuwd met Sabylla Heiman, geb. Ommen). Woonden: Jufferenstraat 29.
2020/02/11
bnnch