Het Stenen Archief - Only completed research

[4611]

(104)016
4
Heijmans
Isabella
Bila d.v. Chaim
Wolff
Emanuel Wolff
Heijman Jacobs & Eva Abrahams
1754
Ommen
15-01-1850
2 Shevat 5610
Elburg
Elburg
15-01-1850//2 Shevat 5610
הלך לפניך צדקיך וכבוד ה יאספיך
פ"נ
אשת חיל צדקה עשתה כאביגיל
טעמה כי טוב סחרה צנועה היתה בדבורה
גופה ישן ארצה ונשמתה לג"ע נרצה
כל מעשיה היו לשם שמים
דבקה עצמה לאלקים חיים
בחרה כל ימיה בדרכי הצניעות
ידיה פרשה לענים בקביעות
לכתה במצות ה ביושר
הדרת צדקתה בתום ובכושר
היא האשה החכמה עלתה נשמתה למרום
בילה בת ר חיים אשת ר מענדעל
הלכה לעולמה נפטרת ונקברת
ביום ב שבט שנת תר"י לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Uw rechtvaardigheid zal voor U uitgaan en Gods eer zal U toevoegen. 

Hier rust een flinke vrouw, rechtvaardig handelde zij als Avigail. 
Zij bemerkte dat haar streven goed was. Bescheiden was zij in haar spreken. 
Haar lichaam rust ter aarde en haar ziel was welkom in het Hof van Eden. 
Al haar handelingen waren om Hemels wille. Zij hechtte zich aan de Levende God .
Zij verkoos al haar dagen te gaan op de wegen van kuisheid. 
Haar handen spreidde zij voortdurend naar de armen uit
Zij ging  in Gods geboden in oprechtheid. 
Haar rechtvaardigheid glansde in ingetogenheid en zuiverheid.

Dit is de wijze vrouw, haar ziel steeg op naar Het Hoge,
Bila de dochter van de heer Chaim de vrouw van de heer Mendel
Zij ging naar haar Eeuwige Wereld, overleed en werd begraven
Op de dag 2 Shevat van het jaar 5610

T N Ts B H 


Bovenspreuk:-Jes. 58:8
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #1 Elburg 17-01-1850
Uur van overlijden 's morgens drie uur.

Geboorteplaats en jaar van geboorte vlg. overl.akte
Ziij was de moeder van (104)040, (104)041 (104)042 & (104)054 en de schoonmoeder van Tiel (126)203 
Zij was de echtgenote van (104)15
 
2020/06/30
bnnch