Het Stenen Archief - Only completed research

[4613]

(104)018
4
Salomon(Mozes)
Rebecca
Rivka z.v. Moshe
Cohen
Levie Joel Cohen
Mozes Salomon & Jannetje(Jentje, Jennegien) Philipsen
1792
Elburg
14-02-1855
26 Shevat 5615
Elburg
Elburg
16-02-1855//28 Shevat 5615
ותלך לדרש את ה 
פ"ט
אשת חייל עטרת בעלה
כפה לעני פרשה
וידיה לאביון שלחה
ה"ה מרת רבקה בת ר משה
אשת כ יהודה ליבכהן
והנה רבקה יצאה
מעמק הבכה
למקום המנוחה
אור ליום ה כ"ז שבט
ומעטה נפשה לקברות הובלה
בעש"ק כ"ח בו
שנת תרכ"ט לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Zij ging te rade bij de Eeuwige.
Hier is geborgen
een flinke vrouw, een kroon van haar man,
haar handpalm spreidde zij naar de arme,
en haar handen reikte zij naar de behoeftige.
Dit is mevrouw Rivka dochter van de heer Moshe,
echtgenote van de ge'eerde Jehoeda Leib Cohen,
en zie Rivka kwam uit het dal van geween ,
naar de plaats van rust,
op de vooravond van donderdag 27 Shevat,
en het omhulsel van haar ziel werd ten grave gedragen
op de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag)  de 28ste daarvan van het jaar 5615.
T N Ts B H 
Bovenspreuk:-Gen. 25:22 
De eerste drie regels zijn uit Spreuken 31 (Eshet Chail-een vrijdagavondzang als loflied op de vrouw)
Rivka kwam uit….Gen.24:15
Het dal van geween:- Psalm 84:7

Ook werd gebruik gemaakt van de uitgave "De Joodse begraafplaats te Elburg 1803-1974"-uitgave #550 van de NKvJG-Baarn 2000 .(nr.18-pag.9.) , hierin zijn echter onnauwkeurigheden.

De ontcijfering en vertaling van de derde regel van onderen is niet geheel zeker, aangezien het eerste woord niet duidelijk leesbaar is.

Uit de tekst-in vergelijk met de overlijdensakte- lijkt het aannemelijk, dat het uur van overlijden na zonsondergang was.
[Bron:-family Search]
Overlijden:-
Akte #16 Elburg 15-02-1855
Uur van overlijden woensdag 14-02-1855 om vijf uur namiddag

Geboorteplaats vlg. de overlijdensakte, het jaar van geboorte vlg. de leeftijd bij overlijden.

Zij was de dochter van (104)003 & (104)004 en de zuster van (104)005 & (104)046.
Zij was de echtgenote van (104)057 en de moeder van (104)089.
In alle akten van relatie met verwanten is haar familienaam Mozes.
Met uitzondering van de aktes die betrekking hebben op haar zoon Mozes (104)089 waar bij allen de naam gespeld is als Mozis.
 
2020/06/28
bnnch