Het Stenen Archief - Only completed research

[4617]

(104)038
4
Michiels
Hanna
Channa d.v. Yechiel
Marcus
Levie Marcus
Herman(Hijman) Michiels & Betje Jacobs
1796
Pialostok in Rusland
12-02-1867
7 Adar I 5627
Elburg
Elburg
13-02-1867//8 Adar I 5627
ה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל
פ"נ
אשה ישרה ונעימה
הלכה בדרך תמימה
ה"ה מ חנה בת ר יחאל מתה יום ו
ז אדר א ונקברה ח בו תזכ"ר לפ"ק

ת נ צ ב ה 
De Eeuwige doodt en doet herleven, voert ten afgrond en heft weer omhoog.
Hier rust 
een rechtschapen  en beminnelijke vrouw, 
zij volgde de ingetogen weg.
Dit is  Mevrouw Channa, dochter van de heer Yechiel.
Zij overleed op dinsdag 7 Adar I en werd begraven op de 8ste daarvan  
5627. 

T N Ts B H 
Bron van de bovenspreuk:-I Sam. 2:6 

De volgorde van de letters (die in cijferwaarde) het overlijdensjaar geven, is met opzet  veranderd, zodat het woord תזכר=[zij] zal herinnerd worden gevormd wordt.

De tekst  is onduidelijk te lezen en werd gedeeltelijk vastgesteld tevens met behulp van de uitgave "De Joodse begraafplaats te Elburg 1803-1974"-uitgave #550 van de NKvJG-Baarn 2000
(Deze uitgave is echter niet feilloos)
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #9 Elburg 13-02-1867
Uur van overlijden 's nachts twee uur

Geboorteplaats * vlg. overlijdensakte, geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden

*-Verm. moet dit zijn Bialystok

Aanvulling:-

huwelijk dochter te Elburg op 20 Jul 1850: Sprintze Marcus, geb. te Pialystok, 22 jr.oud, dochter van Levie Marcus, koopman & Hanna Michiels, en Jacob Con, geb. te Lemberg, Oostenrijk, wonende te Amsterdam, 41 jr.oud, wetschrijver, zoon van Mannes Con & Liebe Mindel.
2020/07/02
bnnch