Het Stenen Archief - Only completed research

[4618]

(104)039
5
Prins
Liepet (Liebet)
Liebet d.v. Eliezer
Wolff
Mozes Wolff
Liepman Isaac Prins & Dina Heijmans
14-08-1811
24 Av 5571
Arnhem
08-05-1891
30 Nissan 5651
Elburg
Elburg
10-05-1891//2 Iyar 5651
עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא
פ"ט
אשה חשובה וצנועה
מרת ליבעט
בת כ"ה אליעזר ז"ל
אלמנת פו"מ
כ"ה משה וואלף ז"ל
ושם אמה דינה
נקרא בשם טוב למרומים
ליל עש"ק א דראש חדש אייר
ונקברה ביום א ב אייר 
תרנ"א לפ"ק

ת נ צ ב ה 
De grijsheid is een sierlijke kroon; zij wordt op den weg der gerechtigheid gevonden

Hier is geborgen
de belangrijke en bescheiden vrouw, 
mevrouw Liebet, 
de dochter van de ge'eerde heer Eliezer zijn herinnering zij tot zegen, weduwe van de bestuurder en leider 
de ge'eerde heer Moshe Wolff zijn herinnering zij tot zegen, 
en de naam van haar moeder was Dina. 
zij werd geroepen in de goede naam naar het Allerhoogste
in de van de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) 
de eerste Nieuwemaandag(Rosh Chodesh) van de maand Iyar
en werd begraven op zondag 2 Iyar
5651
Bovenspreuk uit Spreuken 16:31 (vertaling:-Statenbijbel)
Bron:-maxvandam.info]
Geboorte:-
Gezinskaart Mozes Manuel Wolff #80604

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #27 Elburg 08-05-1891
Uur van overlijden voormiddag half een
Zij was de echtgenote van (104)040 en de moeder van (104)101

Liepet ipv Liebet in de aktes 

Huwelijk te Arnhem:-
Akte #80-17-08-1841(naam gespeld Liebpet) 
[Bron:-wiewaswie.nl]
2020/03/30
bnnch