Het Stenen Archief - Only completed research

[4622]

(20)10
4
Mijdenberg, van den
Maria
Mai d.v. Ya'akov Me'ir
Goudsmit
Hartog(h) Goudsmit
Meijer v.d.Mijdenberg & Sara Samsons
1808
Oisterwijk
23-04-1855
6 Iyar 5615
Delft
Delft
25-04-1855//7 Iyar 5615
Er is geen Nederlandse tekst
אשה יראת ה' היא תתהלל
 פ"ט
 מרגלית טובה
 מאושרת מכל מכיריה
אוהבת דרכי ישרה
 יראה ושלמה כל ימיה
ומעשיה נאות וברה
היקרה א"ח מרת מאי בת כ"ה
יעקב מאיר מיידענבערג
אשת כ' צבי בר שבתי הלוי
ממשפחות גאלדשמיד
נשמתה עלתה למרום יום
ג' ו' אייר ונקברת ביום ד'
ז' בו שנת תרטו לפ"ק

ת נ צ ב ה
אשה... הפסוק נלקח מספר משלי פרק לא פסוק ל
א"ח = אשה חשובה

Een godvrezende vrouw zij zal geprezen worden
Hier is geborgen een fijne parel, 
Gewaardeerd door al haar bekenden,
Die de rechtschapen wegen lief had,
Godvrezend en volmaakt al haar dagen,
Haar daden prettig en zuiver,
De dierbare en vooraanstaande vrouw . mevrouw Mai dochter van de ge'eerde heer Ya'akov Meier Meidenberg,
De vrouw van de ge'eerde Zvi, zoon van Shabtai ha-Levi  van de familie Goldsmit (=Goudsmit),
Haar ziel ging ten Hemel op dinsdag 6 Iyar en zij werd begraven op woensdag
de 7e van die maand in het jaar 5615

T N Ts B H

De bovenspreuk is genomen uit Spreuken, hoofdstuk 31, vers 30

De eerste letters van drie opeenvolgende regels in de tekst geven haar naam:-Mai.

De eerste 4 regels zijn op rijm

Het Hebreeuws is niet van hoge kwaliteit.

Zij overleed op maandagavond 23-04-1855, echter het was toen reeds de volgende dag vlg. de Joodse kalender (6 Iyar 5615- dinsdag 24-04-1855)
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #229 Delft 24-04-1855
Overleden 's avonds om half 10.
In haar huwelijksakte heet zij Meijer als familienaam.

[Bron:-Genlias]
Huwelijk:-

Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen     Toegangnr: 50.122
Inventarisnr: 5787
Gemeente: Oisterwijk
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 16
Datum: 14-11-1835
Bruidegom     Hartog Goudsmit
Geboorteplaats: Oud-Beijerland
Bruid     Maria Maria Mijer
Geboorteplaats: Oisterwijk
Vader bruidegom     Simon Goudsmit
Moeder bruidegom     Lena Koopman
Vader bruid     Mijer Aron
Moeder bruid     Sara Samson 

opmerking: het geboortejaar van Maria - 1808 - is berekend volgens haar opgegeven leeftijd bij overlijden, 46 jr; echter bij haar huwelijk in 1835 wordt aangegeven, dat zij 33 jr.oud is en geboren in 1802, hetgeen beter past bij de geboortedata van haar broer en zusters.
opmerking 2: de naam Mijdenberg is rampant onder de bevolking in de omgeving van Oisterwijk; het lijkt dat de familie zich hierdoor aanpaste aan die omgeving, misschien ook wegens het patroniem Meijer, met identieke beginklank.

Aanvullende details:-

- moeder Sara Samson overlijdt te Oisterwijk op 31 Mei 1833, dochter van Samson Salomon & Clara Levie, wed. van Meijer Aron v.d.Mijdenberg.
- Marie had de volgende zusters en broer:
- Mechelina v.d.Mijdenberg, geb. 1794, ovl. te Tilburg op 15 Jan 1862, 67 jr.oud
- Kaatje Meijer v.d.Meijdenberg, geb. 1795/7, ovl. te Driel op 29 Nov 1872, 75 jr.oud; zij huwde op 22 Apr 1824 te Driel, 28 jr.oud met Mozes v.Driel, 39 jr, zoon van Levie Izak v.Driel & Eva Levie v.Driel. Hij overlijdt te Driel op 23 Apr 1851, 65 jr.oud.
- Clara Meijer; huwt te Oisterwijk op 7 Mei 1834 met Izaak Frank, uit 's-Heerenberg, zoon van Natan Frank & Roosje Mozes Pach.
- Samson v.d. Mijdenberg, geb. 1800, ovl. te Tilburg op 16 Maart 1860, 59 jr.oud.

twee kinderen van Maria/Mai zijn bekend, geb. te Oud-Beijerland
- Simon Goudsmit, geb. 26 Maart 1837
- Sara Lena Goudsmit, geb. 7 Aug 1841


2018/11/26
bnnch