Het Stenen Archief - Only completed research

[4626]

(20)37
1
Cahen
Wolff
Benjamin z.v. Yitschak ha-Cohen
Hanna Ochse
1805
Lechenich (Pruisen) verm.
12-12-1874 ?
5 Tevet 5635
Delft
Slechts enkele onsamenhangende woorden zijn leesbaar:-

Hier Rust......
WOLF CAHEN
..................Pruisen
.............................
Zijn Asch Ruste in Vrede
בנימן זאב
פ"נ
בנימן זאב ב"כ יצ [ ] הכהן ז"ל
 נפטר ביום  ד' טבת בצאריך 
ונקבר פה ביום ד' שבט תרל"ה
זאת אור לבני ברית
 אקבל בקברי את הסליחה בבראי [ ]

חלק מהמצבה לא ברור והפענוח אינו ודאי
Benjamin Zeev
Hier rust Benjamin Zeev zoon van wijlen de ge'eerde Yitz[...] Ha-Cohen
Overleed op 4 Tevet te Zurich
En werd alhier begraven op 4 Shevat 5635
Dit is het licht voor de Kinderen van het Verbond
In mijn graf zal ik de vergiffenis ontvangen ??? (Een gedeelte van de tekst is onduidelijk.)
Van het Hebreeuwse gedeelte is alleen het symbool van de opgeheven priesterhanden (ter zegening) zichtbaar.


De ontcijfering en vertaling is wegens de onleesbaarheid onzeker.
[Bron voor geboortejaar]
Huw.bijl. huw.akte dochter Josephina Cahen-Dordrecht Akte #13-05-02-1873.
Verklaring van geboorte van de bruid op 20-04-1837 door Wolff Cahen die toen 32 jaar was.
(Family Search:-Dordrecht huw.bijl. 1872-1873-image 703 uit 1097)
Niet met zekerheid geidentificeerd  is hij vermoedelijk de Wolf Cahen op overl.akte #252/1864 te Delft:- Overledene Hanna Ochse , leeftijd 61 Vader Isaac Ochse Moeder Goedela Cahen Echtgenoo/te Wolf Cahen Plaats Delft Datum overlijden 14-04-1864 [Bron:-Digitale stamboom Delft]
In de aktes en tabellen van Delft werd hij niet gevonden en vermoedelijk overleed hij daar niet.

Deze identificatie vindt steun in enige aktes in genlias die betrekking hebben op hun kinderen.

Indien de overlijdensdatum juist is, is hij dus niet te Delft overleden.
Het onderzoek meent te onderscheiden dat er staat dat hij te Zurich overleed op 4 Tevet 5635 en dat hij te Delft werd begraven op 4 Shevat 5635, een maand later dus.

Aanvullende details betr. kinderen:-
kinderen, geb. te Lechenich:
- Joseph Cahen, geb. 20 Aug 1822; huwt te Nijmegen op 27 Feb 1851, 28 jr.oud,  - ouders te Sjechenich[!], koninkrijk Pruissen - met Debora Mand, 28 jr, dochter van Samuel Tobias Mand & Marianna Abraham de Groot; vader is Wolff Jacob[!] Cahen, moeder is Johanna Ochse.
- Jacob Cahen, geb 1832; huwt te Amsterdam op 12 Mei 1857, 24 jr.oud met Sara Mand, uit Nijmegen, 26 jr, dochter van Samuel Tobias Mand & Marianna Abraham de Groot.
- Helena Cahen, geb. 1835; huwt te Delft op 25 Apr 1866, 30 jr.oud met Herman Fortuin, uit Alkmaar, 25 jr, zoon van Barend Jacob Fortuin & Elisabeth v.Raalte.
- Josephina Cahen, geb. 20 Apr 1837, ovl. te Dordrecht op 17 Mei 1882; huwt te Dordrecht op 5 Feb 1873, 35 jr.oud met Mozes v.d.Bergh, uit Eindhoven, 35 jr, zoon van Daniel v.d.Bergh & Rachel Oppenheimer.
- Gudula Cahen, geb. 1840, ovl. te Leiden op 6 Aug 1895, 55 jr.oud; huwt te Delft op 4 Maart 1868, 27 jr.oud met Hartog Groen, uit Amsterdam, 26 jr, zoon van Nathan Mozes Groen & Betje Abraham Polak.
- Michael Cahen, geb. 1841, ovl. te Leiden op 4 Jan 1900, 58 jr.oud; huwt te Keulen in 1871 (registratie Leiden 24 Oct 1870) met Amalia Kaufmann, dochter van Herman Kaufmann & Dorothea Rotscheid.
- Jetta Cahen, geb. 1846, ovl. te Den Bosch op 5 Jan 1906; huwt te Dordrecht op 22 Feb 1882, 35 jr.oud met Michiel Levie Frijda, uit Veenendaal, 23 jr, zoon van Levie Frijda & Izabella Cohen.

2018/11/26
bnnch