Het Stenen Archief - Only completed research

[4629]

(20)40
5
Keijzer
Salomon
Rozetta de Leeuw
Isaak Keijzer & Mariana Snoek
18-01-1824
18 Shevat 5584
Kampen
25-02-1868
2 Adar 5628
Delft
Delft
Aan de nagedachtenis 
Van Mr. Salomon Keijzer
Ridder der Orde van de Nederlandse Leeuw
Geboren te Kampen den 18 Januari 1823 (*)
Overleden te Delft den 25sten Februari 1868
Hoogleraar en directeur der instelling voor taal , land en volkenkunde van 
Nederlandsch Indie, te Delft, 
Door Leeraren en Leerlingen der instelling gewijd. 
[Bron:-Leidsch Dagblad van 22 juli 1868-pagina 1-
https://leiden.courant.nu/issue/LD/1868-07-22/edition/0/page/1]
Moeilijk te lezen maar genoeg om te identificieren en gereconstrueerd uit externe bron.

(*)-Dit is fout en moet zijn 1824.
Hier Rust
De trots der geleerden, een edele geest, 
De kroon van gade en kroost
Zijn vele goede hoedanigheden  strekken hem tot krachtige steun
bij het naderen der hemelsche woning.

gereconstrueerd uit externe bron.
[Bron:-Leidsch Dagblad van 22 juli 1868-pagina 1-
https://leiden.courant.nu/issue/LD/1868-07-22/edition/0/page/1]
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #22  Kampen 20-01-1824 

[Bron:--Leidsch Dagblad van 22 juli 1868-pagina 1-]
Overlijden:-25-02-1868 Delft

Echtgenoot van (20)19

www.erfgoedleiden.nl:
Datum 10-07-1851
Bruidegom Salomon Keyzer
Vader bruidegom Isaak Keyzer
Moeder bruidegom Mariana Snoek
Bruid Rozetta de Leeuw
Vader bruid Heyman Jacob de Leeuw
Moeder bruid Geertruida Zadok Marcus
Bron Archiefnr 0516
Inventarisnummer 4842
Aktenummer 180
Aktejaar 1851

Volgens de website "achter de gevels van Delft"  - www.achterdegevelsvandelft.n
bewoonde hij tussen 1865-1868 het huis aan de Koornmarkt 16 
Hij wordt daar genoemd als "directeur Indische Instelling".


2018/11/26
bnnch