Het Stenen Archief - Only completed research

[4639]

(22)019
4
Grunwald
David Izak
David z.v. Yitschak
Clara Daniel Cohen
06-04-1787 of 17-04-1790 (zie opmerking)
Nieschwitz (Rusland)
29-09-1867
29 Eloel 5627
Den Helder
Den Helder
01-10-1867// 2 Tishri 5628
 
 
מ' ל' ד' ה' עפרו שב לעפר יום שני של ראש השנה תרכח גופו שכב פה נשמתו יצאה ופרחה ממנו יום כט לחדש אלול תרכ"ז ב' ה' נ' צ' ת' דוד בן מוהר"ר יצחק גרינוואלד מנעשוויז במדינת רוסיא
תאריך הפטירה הלועזי הוא 
29-9-1867 מ' ל' ד' ת' = מצוה לקיים דברי המת 
ב'ה'נ'צ'ת' = בצרור החיים נשמתו צרורה תהיה
 הנוסח על המצבה הוא מאד נדיר
ומראה שכיבדו פה את רצון הנפטר כפי שכתוב בכותרת
Het is een plicht om de geboden van de overledene na te komen (1) Zijn stof keerde terug tot het stof Op de tweede dag van Rosj HaShana 5628(2) Zijn lichaam ligt alhier Zijn ziel verliet hem en maakte zich van hem los op 29 van de maand Eloel 5627 B.H.N.Ts.T. (3) David de zoon van onze leraar en rabbijn rabbi Yitschak Grunwald uit Nieschwitz in de staat Rusland
(1) Aangegeven met de afkorting M.L.D.H. (2) 2 Tishrie. (3) In de bundel des levens zal zijn ziel gebonden zijn. De volgorde van de woorden in deze formule is zeldzaam en toont dat men de wil van de overledene heeft gerespecteerd, in overeenstemming met wat in de eerste regel geschreven staat. Overleden: zondag 29 Eloel 5627 = 29 september 1867. Begraven: dinsdag 2 Tishrie 5628 = 1 oktober 1867.

Bron geboorte: bevolkingsregister Den Helder deel 1 periode 1850-1860 gezinsbladen deel 1 blad 44:

Hierin en in andere registers is de geboortedatum 06-04-1787 ook komt de datum 17-04-1790 voor. Er is in feite geen bewijs gevonden voor deze twee data. Ervan uitgaand de leeftijd van overlijden, 79 jaar, zou je kunnen kiezen voor de eerste datum, 06-04-1787.

 

Familysearch digitaal overlijden 30-09-1867 nr. 381 image 107 overleden 4 uur in de morgen.

 

Overledene: David Grunwald
Geslacht: Man
Geboorteplaats: Rusland
Leeftijd: 79
Vader: - -
Moeder: - -
Echtgenoot: Klara Cohen
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: zondag 29 september 1867
Gebeurtenisplaats: Den Helder
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Noord-Hollands ArchiefNoord-Hollands Archief
Plaats instelling: Haarlem
Collectiegebied: Noord-Holland
Aktenummer: 381
Registratiedatum: 30 september 1867
Akteplaats: Den Helder
 

Genealogische identificatie volgens:-

Stambomen van Nederlands Joodse families-website van Max van Dam:-http://www.maxvandam.info/

David Izak Grunwald
geb. 17 apr 1790 te Nieschwitz (Rusland), bron: Gedcom, bron: Seniorweb, bron: De Kille aan het Marsdiep, bron: Bevolkingsregister Den Helder, ovl. 29 sep 1867 te Den Helder, 77 jaar, bron: De Kille aan het Marsdiep, bron: Bevolkingsregister Den Helder. Beroep(en): koopman/merchant, boekbinder, godsdienstleraar, bron: Seniorweb, bron: De Kille aan het Marsdiep.

Het boekje 'De Kille aan het Marsdiep' van Joop D. Kila-Helders Historische Vereniging ,oktober 1999-ISBN:90-6455-316-5-pag.59
tot 
66 geeft meer uitgebreide biografische gegevens over David Izak Grunwald en zijn familie.

"Een familie, die een sterk stempel op de Helderse Kille heeft gedrukt, was de familie Grunwald. Op 16 juni 1850 vraagt de waarnemend burgemeester van Den Helder bij het provinciaal gouvernement in Haarlem met een bijgevoegd certificaat van onvermogen een kosteloze buitenlandse pas aan voor David Izak Grunwald, oud 60 jaar geboren te Nieschwitz in Rusland, wonende in deze gemeente, van beroep koopman, om zich te begeven naar Belgie.
Deze David vluchtte omstreeks 1825 uit Rusland. Hij kwam in Oldenzaal, stuurde naar zijn vrouw, die met haar kinderen in Rusland was achtergebleven, door een sjaliach een scheidingsbrief, de z.g. 'get'. Hij trouwde met een dochter uit een Joodse Oldenzaalse familie, Clara Cohen, geboren in Oldenzaal. In Oldenzaal kregen ze 3 kinderen, de andere kinderen uit hun huwelijk werden in Den Bosch geboren.

Op instigatie van David Grunwald is in 1860 "Talmoed Thora" opgericht. David Grunwald ontving de 'chower' titel."

Een portretfoto van hem is te vinden op pag.64.

Hij was de echtgenoot van (22)065.
Hij was de vader van (22)123, (22)102 en (190)r02-02.

 

Voor gegevens huwelijk en kinderen zie (22)065.

2018/07/01
bnnch