Het Stenen Archief - Only completed research

[4650]

(22)031
5
Polak
Benedictus Jacob
Baruch z.v. Akiva Polak
Jacob Hartog Polak & Betje Leuw
23-07-1873
28 Tamoez 5633
Den Helder
25-02-1882
6 Adar 5642
Den Helder
Den Helder
27-02-1882// 8 Adar 5642
BENEDICTUS JACOB POLAK
 
פ"נ ילד שעשועים כשמו כן היה טוב ונעים לא היה ימיו כי אם שמונה שנים ברוך בן עקיבא פאלאק סגל ושם אמו ברענדלא נפטר בש"ק ו' אדר ונקבר ביום ב' ח' בו תרמ"ב לפ"ק
 ת נ צ ב ה
Hier rust Een troetelkind(3) Zoals zijn naam was, was hij:- goed en aangenaam (1); zijn levensdagen waren (*) slechts acht jaren (1) Baroech zoon van Akiva Polak S.G.L. (2) en de naam van zijn moeder was Brendele Hij overleed op de Heilige Shabbat 6 Adar en werd begraven op maandag 8 in die maand 5642 T.N.Ts.B.H.
(1) Het laatste woord van regel 2 ("sja'asjoe'iem"), de eerste woorden van regel 4 ("we-na'iem") en het laatste woord van regel 5 ("sjaniem") rijmen op elkaar. (2) Segan Levia = Leviet. (3)Jeremia 31/20-de volledige passoek luidt:-20 Is niet Efraim Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? Want sinds Ik tegen hem gesproken heb, denk Ik nog ernstelijk aan hem; daarom rommelt Mijn ingewand over hem; Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de HEERE.(vertaling:-de Statenbijbel) Overleden: Shabbath 6 Adar 5642 = 25 februari 1882. Begraven: maandag 8 Adar 5642 = 27 februari 1882. (*)-In het Hebreeuws grammaticaal fout:-geschreven in het enkelvoud terwijl het betrekking heeft op "dagen.

Familysearch digitaal geboorte Den Helder 24-07-1873 nr. 439 image 125.

 

Familysearch digitaal overlijden Den Helder 25-02-1882 nr. 68 image 128 overleden zes uur in de morgen.

Hij was de zoon van (22)111 & (22)112

Heel vreemd is, dat de overlijdensakte opgemaakt op de dag van overlijden, vallende op Shabbath, desondanks door Jozef Hes, als koster (een van de aangevers) werd ondertekend !
2018/07/16
bnnch