Het Stenen Archief - Only completed research

[4662]

(22)069
5
Beek
Leon Jacob
Yehuda z.v. Ya'akov Beek
Eva Manheim
Jacob Philip Beek & Retje Leon Kock
16-09-1818
16 Eloel 5578
Den Helder
24-11-1886
26 Cheshvan 5647
Den Helder
Den Helder
HIER RUST LEON JAC. BEEK Overleden 26 Cheswan 24 November 5647 
 
יהודה אתה יודוך אחיך צ ל ישב אהלים תם במפעלו הן בימי חלדו שש בגורלו ונתן לעני פזר מחילו דרוש בישיבה של מעלה בצלו האל שם ישלם כפרי מעללו ה'ה יהודה בן כהר"ר יעקב בעעק ז"ל ושם אמו רעכלע הלך לעולמו ביום ד כ"ו מר חשון ושב לעפרו עש"ק כ"ח בו בשנת ר'ב'ץ' כ'א'ר'י'ה' ו'כ'ל'ב'י'א' מ'י' יקימנו לפ"ק ת מ כ
יהודה....הפסוק נלקח מספר בראשית פרק מט פסוק ח סכום האותיות המודגשות הוא 647 שהיא שנת תרמ"ז תאריך הפטירה הלועזי הוא: 24-11-1886
Jehoeda, jij, jou zullen je broeders loven (1) Gedenkteken voor een ziel Hij woonde in tenten ingetogen (2) in zijn daden In de dagen van zijn leven op aarde was hij verblijd met zijn lot En gaf aan de arme, deelde uit (3) van zijn kracht Opgeroepen om zitting te nemen in het Allerhoogste in Zijn schaduw God aldaar zal hem belonen naar de vrucht van hetgeen hij deed (4) Dit is Jehoeda zoon van de geachte rabbijn rabbi Ja'akov Beek - zijn aandenken zij tot zegen - En de naam van zijn moeder was Rechele. Hij ging naar zijn Eeuwigheid op woensdag 26 Marcheshvan en keerde terug naar zijn stof (5) Op de dag voor de Heilige Shabbat 28 in die maand in het jaar "Hij legt zich neer als een leeuw en als een leeuwin, wie zal hem doen opstaan?" (6) (7) Moge hij in ere rusten (8)
(1) Genesis 49:8. (2) Zie Genesis 25:27. (3) Zie Psalm 112:9. (4) De regels 3 t/m 7 vormen een gedicht. De laatste woorden zijn op rijm. Bovendien vormen de beginletters van de regels de naam Jehoeda. (5) Zie Genesis 3:19. (6) Genesis 49:9. (7) De waarde van de gemarkeerde letters is 647. Gedenkteken voor een ziel:- afgekort met eerste 2 letters. Als een niet veel voorkomend verschijnsel is de tekst van de gedichtregels gepunctueerd. Overleden: woensdag 26 Marchesjwan 5647 = 24 november 1886. Begraven: vrijdag 28 Marchesjwan 5647 = 26 november 1886.

Familysearch digitaal geboorte Den Helder 17-09-1818 fol. 45 image 188 geboren kwart voor 12 in de avond.

 

Familysearch digitaal overlijden Den Helder 25-11-1886 nr. 364 image 93 overleden 12 uur in de middag.


Hij was de echtgenoot van (22)084 en de vader van (22)122, (22)128,(400)b07-45 en (500)e5-37.
Zoon van (22)041 & (22)023 en broer van (22)110.
Hij was de schoonvader van (22)067.

 

Familysearch digitaal huwelijk Den Helder 21-09-1843 fol. 22 image 26.

 

Bruidegom: Leon Jacob Beek
Geboorteplaats: -
Leeftijd: 25
Beroep: kleermaker
Bruid: Eva Manheim
Geboorteplaats: -
Leeftijd: 24
Vader van de bruidegom: Jacob Philip Beek
Beroep: Koopman
Moeder van de bruidegom: Retje Leon Koek
Vader van de bruid: Simon Salomon Manheim
Moeder van de bruid: Jannetje Abrahams van Gelder
Gebeurtenis: Huwelijk
Datum: donderdag 21 september 1843
Gebeurtenisplaats: Den Helder
Documenttype: BS Huwelijk
Erfgoedinstelling: Noord-Hollands ArchiefNoord-Hollands Archief
Plaats instelling: Haarlem
Collectiegebied: Noord-Holland
Aktenummer: 42
Registratiedatum: 21 september 1843
Akteplaats: Den Helder
Aktesoort: H

 

Kinderen uit dit huwelijk allen geboren Den Helder:

 

1) Simon Beek geb. 21-02-1845.

2) Jacob Beek geb. 14-05-1846 overl. 15-09-1847.

3) Philip Leon Beek geb. 11-01-1848.

4) Joachim Leon Beek geb. 17-02-1850.

5) Meijer Leon Beek geb. 31-03-1851 zie (22)122.

6) Jansje Leon Beek geb. 06-11-1852 zie (22)128.

7) Aron Leon Beek geb. 13-11-1853 zie (400)b07-45.

8) Roosje Leon Beek geb. 11-02-1855 overl. 02-09-1855.

9) Izaak Leon Beek geb. 07-02-1856 zie (500)e5-37.

10) Retje Leon Beek geb. 03-08-1858. 

2018/08/08
bnnch