Het Stenen Archief - Only completed research

[4664]

(22)071
1
Beer, de
Jacob Salomon
Akiva z.v. Pinchas de Beer
Salomon de Beer & Eva Polak
Rond 1807
Alkmaar
25-05-1887
2 Sivan 5647
Amsterdam
Den Helder
27-05-1887// 4 Sivan 5647
 
 
זמרות היו לי חקיך בבית מגורי
 פ"נ
 כהר'ר עקיבה בן כהר'ר
 פינחס דע בעער ושם
אמו חוה נפטר ביום ד
 ב' סיון ונקבר בעש"ק
שלאחריו שנת עזי
 וז'מ'ר'ת' י' לפ"ק
 ת נ צ ב ה
שנת זמרת = שנת תרמז
תאריך הפטירה הלועזי הוא: 25-5-1887
Tot gezangen waren mij Uw wetten in  mijn woonplaats (1)
Hier rust
De geachte Rabbijn Rabbi 'Akiva zoon van de geachte Rabbijn Rabbi 
Pinchas de Beer en de naam van 
Zijn moeder was Chava 
Hij overleed op woensdag 
2 Sivan en werd begraven op de dag voor de Heilige Shabbat 
daaropvolgend in het jaar "Mijn kracht 
en mijn lied is de Eeuwige" (2) (3) 
T.N.Ts.B.H.
(1) Psalm 119:54. 
(2) Exodus 15:2, Jesaja 12:2. 
(3) De waarde van de gemarkeerde letters is 647. 
Overleden: woensdag 2 Sivan 5647 = 25 mei 1887. 
Begraven: vrijdag 4 Sivan 5647 = 27 mei 1887.

Familysearch digitaal overlijden Amsterdam 26-05-1887 reg. 4 fol. 143 nr. 4106 overleden 4 uur in de namiddag.

Broer van (22)034.
2018/08/10
bnnch