Het Stenen Archief - Only completed research

[4782]

(105)01
2
Goldsmit
Simon
Bele Samuels(verm.)
20-7-1815
12 Tamoez 5575
Enkhuizen
Enkhuizen
21-7-1815/13 Tamoez 5575
Er is geen Nederlandse tekst
................................. ... (מ)שה שמעון בן כ"ה ...אל ז"ל ה"ה הלך ה.... ביום ה יב תמוז ... כבוד למחרתו יום ...(עש")ק בו תקעה לפ"ק (ת)נצב"ה
המצבה שבורה וחסרים כמה מילים
De grafsteen is gebroken en een gedeelte van de tekst mist. Mozes Simon zoon van de waarde heer ....el zaliger. Hij ging ...... op donderdag 12 Tamoez .... (met) eer de volgende dag (vrijdag) daarvan 5575. TNTsBH
BS overlijden akte nr 100 gemeente Enkhuizen
Simon Moses Goldsmit oud 58 jaar

Overleden op 20-7-1815 's morgens om half 6 (05:30)

Vader en moeder niet op de akte genoemd
Aangegeven door: Levi van Hamburg en Jan Benedictus Doesekinin. Beiden goede vrienden van de overledene
Een dochter Saartje stierf in Amersfoort:
Genlias:
Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Het Utrechts Archief
Algemeen     Toegangnr: 481
Inventarisnr: 353
Gemeente: Amersfoort
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 280
Aangiftedatum: 06-11-1821
Overledene Saartje Simons Goldsmit
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 05-11-1821
Leeftijd: 36
Overlijdensplaats: Amersfoort
Vader     Simon Moses Goldsmit
Moeder     Belia Samuels
Partner    Isaac Michel Weijll
Relatie: echtgenote van
Dit komt overeen met de Noordelijke Data Base van Akevoth.

Er zijn onopgehelderde verschillen tussen diverse genealogische bronnen.Voorlopig is de identificatie, met ernstig voorbehoud ook wat deze bronnen betreft, uitsluitend gebaseerd op de overlijdensakte in de BS van Enkhuizen en de NDB van Akevoth.

Vermoedelijk is hij de echtgenoot van (105)07, de broer van 105)03 en de zwager van (105)02

2009/02/03