Het Stenen Archief - Only completed research

[4783]

(105)02
2
Adolf Adolf(Raphael) Goldsmit
Refael
Refa'eel z.v.Refa'eel
Sela (Sara Joseph) Goldsmit
3-1-1775
2 Shevat 5535
Enkhuizen
Enkhuizen
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ
 איש ישר את האלהים
 התהלך כמלאך רפאל
 ירא ד' מנעוריו
 ושוקד על דלתות האל.
 נשמתו העלה ליוצרה
 בארץ החיים מעל
 כ' רפאל בן כ רפאל ז"ל
 נפטר ביום ג' ב שבט
 שנת מתים יחיה אל לפ"ק
 ת נ צ ב ה
את האלקים התהלך – בראשית ו-ט
שוקד על דלתות – ע"פ משלי ח-לד
 מתים יחיה קל – ע"פ הפיוט "יגדל"
הגימטריא של האותיות מתים יחיה אל
 מסתכמת לשנת הפטירה: תקל"ה
Hier rust 
Een rechtschapen man,
Met God wandelde hij als de Engel Ref'aeel. 
Godvrezend vanaf zijn jeugd 
En voortdurend doorbrengend bij de portalen van God. 
Zijn ziel ging op naar haar Schepper 
Boven in het Land des Levens, 
De ge'eerde Refa'eel, zoon van de geeerde Refa'eel zaliger, 
Overleden op Dinsdag 2 Shevath 
van het jaar "God zal doden terug tot het leven brengen" (5535). 
TNTsBH
De spreuk "Met God wandelde hij als de Engel Ref'aeel" is gebaseerd op Genesis 6:9 
De spreuk "En voortdurend doorbrengend bij de portalen van God" is volgens Spreuken 8:34 
(De vertaling van de Statenbijbel is: [dagelijks wakende aan Mijn poorten,] waarnemende de posten Mijner deuren. 
De spreuk "God zal doden terug tot het leven brengen" is uit het zanggedicht (onderdeel van de liturgie van het gebed)-(Pi'oet) "Yigdal"
Hij is de echtgenoot van (105)03-Zie opmerking bij de steen aldaar,
en de vader van (105)08 

Vermoedelijk is hij de zwager van (105)01.

Identificatie vastgesteld met behulp van [Bron:-EM G.Kornalijnslijper-06-01-2016 en aanvullend Gerrit Kornalijnslijper via de Help Desk van Akevoth-Support Ticket GZV-HJ2-DVZZ (Ticketnummer: 486) dd. 30-05-2016]

Hij woonde in Hamburg en in Enkhuizen op de Breedstraat.

Terwijl zijn echtgenoot (105)03 wel in diverse on-line bronnen genoemd wordt, lopen deze dermate uiteen, dat niet te bepalen is, welke hiervan de juiste is.
2016/06/22
bnnch