Het Stenen Archief - Only completed research

[4789]

(105)08
2
Goldsmit
Mozes Raphael (Levij Adolf)
Mozes z.v. Rephael
Jantje Isaac (Sara Abraham)
Adolf Adolf(Raphael) Goldsmit & Sara Joseph
1729
Hamburg
03-04-1804
22 Nissan 5564
Enkhuizen
Enkhuizen
Er is geen Nederlandse tekst
וימת משה ..ע(בד ד' ?)
פ"נ איש מגזע קדוש(ים) 
מעשיו היו נאמנים 
מן המקשיבים לתורה
משכים ומע(רי)ב לתפלה
 עמד בצדקתו עד אסופ(תו)
בנשיקה יצאה נשמתו
נאמן(?) פרנס ומנהיג
 ....  שוכן ומתענג ...
 (משה) בן כ"ה רפאל הלך
 א... (ל)הררי אל יום ג אחרון דפסח
שנ(ת) למ­נוחתי ך 
 תנצב"ה
המצבה שבורה לשני חלקים וגם כמה אותיות נמחקות
 ולכן אין לקבוע בוודאות שנת פטירתו ואת הנוסח השלם
En Mozes overleed … (de dienaar van God?) 
 Hier ligt 
 Een man van heilige afkomst 
 Zijn daden waren getrouw 
Hij behoorde bij hun die naar de Torah luisterde 
Hij kwam vroeg en bleef laat bij de gebeden 
Hij volhardde in zijn rechtvaardigheid totdat hij verzameld werd 
Zijn ziel vertrok met een kus 
 Een getrouwe parnas en leider … ??????????? (Mozes) zoon van de ge'eerde Raphael 
 Hij ging …. Naar Goddelijke Hoogte Dinsdag, de laatste dag van Pesach, in het jaar "Van uw rusten"

T N Ts B H 
De steen is in twee gedeelten gebroken en verschillende letters zijn niet meer te lezen. Daardoor kan het juiste sterfjaar en de complete text niet met zekerheid worden vastgesteld. Waar mogelijk zijn de letters aangevuld volgens de meest voor de hand liggende uitleg.
geboren te Duitsland in het jaar 1729, wonende te Hamburg (D) en te Enkhuizen op de Breedstraat, overleden te Enkhuizen op 3 april 1804, begraven te Enkhuizen op de Joodse Begraafplaats, 75 jaar oud.

Identificatie vastgesteld met behulp van [Bron:-EM G.Kornalijnslijper-06-01-2016 en aanvullend Gerrit Kornalijnslijper via de Help Desk van Akevoth-Support Ticket GZV-HJ2-DVZZ (Ticketnummer: 486) dd. 30-05-2016]


Hij is de  zoon van (105)02 & (105)03 
Hij was de echtgenoot van (105)09
 

Aanvulling:-

Mozes is getrouwd te Hamburg (D) met Jantje Isaac (Sara Abraham), geboren te Hamburg (D) in het jaar 1720, overleden te Enkhuizen op 4 februari 1807, begraven te Enkhuizen op de Joodse Begraafplaats, 87 jaar oud.

[Bron:-EM G.Kornalijnslijper-06-01-2016]

 2016/06/22
bnnch