Het Stenen Archief - Only completed research

[4790]

(105)09
2
Isaac
Jent ( Jannetje)
Jent d.v. Yitschak (verm.)
Goldsmit
Mozes Raphael(Levij Adolf) Goldsmit
circa 1720(87 jr.bij overlijden)
Hamburg
4-2-1807
26 Shevat 5567
Enkhuizen
Enkhuizen
Er is geen Nederlandse tekst
נקי פשע חף מרשע
פ"ט
 אשה זקנה והגונה
 ידמע דמע עובר פה
על כי בלעה הארץ
 נדבת לבה מיגיע כפה
 טהורה היתה מפרץ
 שב אדמה לאדמה
 רוחה עלתה רומה מר'
 יענט בת כ יצחק ז"ל
 נפטרת יום ד כו שבט
 תקסז לפ"ק
תנצבה
ראשי התיבות של השורות הרביעי עד השביעי מתחברים לשם האשה "יענט" אבל המילים שבשורות ברובן אין להן שורש במקרא
Rein van zonde, ontdaan van slechtelijkheid 
 Hier is geborgen 
 Een bejaarde en eerlijke vrouw 
Laat degenen die langskomen een traan vallen 
Vanwege de aarde die haar opgeslokte 
Haar hart was vrijgevig van wat haar handen opbrachten 
Zij was rein van elk gebrek 
 Aarde keerde terug naar aarde 
 Haar geest ging hemelswaarts 
Mevrouw Yent, dochter van de geeerde Yitschak zaliger 
Overleden Woensdag 26 Shewat 5567 
TNTsBH
De regels op deze steen, waarvan de vierde to zevende regels als eerste letters de naam "Yent" vormen, zijn losse verzonnen zinnen die zo goed als geen oorsprong in de Tenach hebben.
beschreven in de dtb als de weduwe jentje isaac, 87 jaar, nalatent 4 kinderen. 

Personalia  vastgesteld met behulp van [Bron:-EM G.Kornalijnslijper-06-01-2016 en aanvullend Gerrit Kornalijnslijper via de Help Desk van Akevoth-Support Ticket GZV-HJ2-DVZZ (Ticketnummer: 486) dd. 30-05-2016]

Zij was de echtgenote van (105)08 

Mozes Raphael Goldsmit is getrouwd te Hamburg (D) met Jantje Isaac (Sara Abraham), geboren te Hamburg (D) in het jaar 1720, overleden te Enkhuizen op 4 februari 1807, begraven te Enkhuizen op de Joodse Begraafplaats, 87 jaar oud.

[Bron:-EM G.Kornalijnslijper-06-01-2016 en aanvullend Gerrit Kornalijnslijper via de Help Desk van Akevoth-Support Ticket GZV-HJ2-DVZZ (Ticketnummer: 486) dd. 30-05-2016]


 

2016/06/22
bnnch