Het Stenen Archief - Only completed research

[4794]

(75)054
2
Boas
Grietje
Gietche d.v. Joseef(verm.)
Pais
Benjamin Raphael Pais
Joseph Boas & Mariana Levie Gans
circa 1811 (zie opm.)
Amsterdam
31-12-1890
20 Tevet 5651
Harlingen
Harlingen
Hier rust 
het stoffelijk overschot van 
Grietje Boas 
wed.van Benj.Raphel Pais 
overleden 31 Dec.1890 
in den ouderdom van 89 jaren
פ"ט
אשה מרת גיטכא הנולדה
מן לאה אשת בנימין פאיס
שהלכה לעולמה כ' טבת תרנ"א לפ"ק
תאריך הפטירה הלועזי הוא 31-12-1890

Hier is geborgen

Een vrouw mevrouw Gietche geboren

uit Lea *, de vrouw van Benjamin Pais

Die naar haar Eeuwige Wereld ging op de 20e Tevet 5651

 De niet-Joodse overlijdensdatum is 31-12-1890

*-"Geboren uit Lea" lijkt een fout te zijn aangezien de vrouw van Benjamin Pais Mariana heette wat hiermee niet samen gaat.

(Te verwachten zou zijn geweest Miriam of Matta, etc.).Mogelijk is hier een verwisseling met de naam van de moeder van haar echtgenoot, die inderdaad Leentje heette.Zie (75)045.

 

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Tresoar, Frys Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-15
Inventarisnr: 3029
Gemeente: Harlingen
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 3
Aangiftedatum: 02-01-1891
Overledene Grietje Boas
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 31-12-1890
Vader Joseph Boas 
Moeder Mariana Levie Gans 
Partner Benjamin Pais 
Relatie: weduwe
Nadere informatie Leeftijd: 88 jaar *

Uur van overlijden voormiddag negen uur.

*-Heel vermoedelijk foutief en moet zijn 78 jr.-zie "Onderzoek 2".

Grietje Joseph Boas, geb ca 1811 te Amsterdam is gehuwd op 21 Jul 1841 te Amsterdam, dr van Joseph Eliazer Boas en Mariana Levie Gans

Benjamin Raphael Pais, geb op 7 Jan 1804 te Amsterdam, zn  Raphael Benjamin Pais en Leentje -Lea Joseph de Rooij


Bij haar huwelijk is Grietje 30 jr dus is zij geboren in het jaar 1811 te Amsterdam Bij haar overlijden is genoteerd dat zij 88 jaar is hetgeen betekent dat zij geboren zou zijn in 1801.Het is aannemelijk dat deze leeftijd alhier genoemd onjuist is en moet zijn 78 jr, in overeenstemming met haar leeftijd bij huwelijk.

Het geboortejaar 1811 is tevens genoemd in de DB van Ashkenazisch Amsterdam in het Archief van Akevoth.

Ht onderzoek ging wat dieper in op de gevonden verschillen in haar leeftijd, waarvan de details zijn als volgt:-

Er is geen duidelijke conclusie.. Op de armenlijst van 1809 hebben haar ouders twee dochters van 9 & 5 jr. Haar moeder overlijdt in 1813, p.l.m. 48 jr.oud (opgegeven: 58 jr!). m.a.w. 't lijkt onwaarschijnlijk, dat haar moeder geboorte gaf op 46 (of zelfs 56)jarige leeftijd. Dus zou zij inderdaad ouder kunnen zijn, en bedroog naar beneden betr. haar leeftijd bij het huwelijk. (de bijlagen niet gevonden- waarin acte van bekendheid). Aan de andere kant, de toevoeging van 10 jaar aan haar moeders leeftijd bij dier overlijden, evenals bij haar vader, wijst in de richting van overdreven leeftijden bij overlijden.Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat Grietje geboorte geeft aan een dochter Eva op 15 Jul 1844, wat meer wijst in de richting van de jonge leeftijd (op dat moment, 33/34 en niet 43); Eva Pais overlijdt op 16 Oct 1865, 21 jr.oud.2020/12/17
bnnch