Het Stenen Archief - Only completed research

[4799]

(75)095
5
Speijer( Spijer)
Jozeph( Joos)
Joseef z.v. Elchanan
Johanna Feitsma
Elkan Speijer & Judikje Jacobs(de Boer)
01-08-1832
5 Av 5592
Harlingen
16-08-1897
18 Av 5657
Harlingen
Harlingen
Josef Elkan Speijer 
echtgenoot van Johanna Feitsma
overleden 16 Augustus 1897
in den ouderdom van 65 jaar
Z.A.R.I.V.
Met uitzondering van de eerste drie regels en de laatste regel is de tekst onleesbaar en naar schatting aangevuld op grond van externe bronnen.
פ"ט
איש צנוע ר' יוסף ב"ר אלחנן
שפייער מת יום ב' ח"י אב ונקבר
יום ד' כ' לחדש תרנ"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 
16-8-1897

Hier is geborgen

Een bescheiden man, de heer Joseef zoon van de heer Elchanan 

Speijer, Hij stierf  op maandag de 18e Ab en hij werd begraven op

woensdag de 20e van de maand 5657

T.N.Z.B.H.

 


De niet-Joodse overlijdensdatum is 16-8-1897. 


Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-15
Inventarisnr: 3033
Gemeente: Harlingen
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 124
Aangiftedatum: 16-08-1897
Overledene Joseph Speyer
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 16-08-1897
VaderElkan Speijer  
MoederJudikje Jacobs  
Partner Johanna Feitsma 
Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 65 jaar

Uur van overlijden namiddag zes uur.

Er is een tweede overlijdensakte van 19-08-1897, uitgegeven te Wonsaredeel, uittreksel uit het overlijdensregister van Harlingen.

Deze akte geeft ook duidelijk aan dat hij te Harlingen overleed.De reden waarom deze tweede akte nodig was, is omdathij te Makkum woonde.

[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Akte Harlingen 02-08-1832

Uur van geboorte 's nachts 1 uur.

Hij was de tweelingbroer van Eliazer Elkan Spijer en werden op dezelfde akte aangegeven.

De akte gaat vergezeld met een kanttekening  dat deze kinderen erkend en geecht zijn op 24-12-1835 vlg. Reg. van geborenen van Harlingen folio 68.

Hoewel de aangifte gedaan werd door de vroedvrouw en de vader niet aanwezig noch genoemd is, is uit het feit dat de kinderen ingeschreven werden onder de naam Elkan Spijer vast te stellen dat , hoewel de erkenning later geschiedde, over de identiteit van Elkan Spijer als vader  op het moment van de geboorte geen twijfel bestond.

(image 235 en 236 uit 478)

Hij was de echtgenoot van (75)022 en de vader van (75)068

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarys
en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-22
Inventarisnr: 2044
Gemeente: Leeuwarden
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 88
Datum: 24-05-1856
Bruidegom Joos Elkans Speyer
Bruid  Anna Feitsma
Vader bruidegom Elkan Speyer 
Moeder bruidegom Judikje Jacobs   

 


2020/12/30
bnnch