Het Stenen Archief - Only completed research

[4821]

(23)11
2
Leeuwen, v.
Israel
Azriel z.v. Jehuda
15-8-1832
19 Av 5592
Grave
14-8-1919
18 Av 5679
Grave
Grave
Hier Rust Onze waarde oom ISRAEL VAN LEEUWEN Geb.te Grave 15 Aug.5592 Overl.Ald.14 Aug.5679 H.R.I.V.
Azriel z.v.Jehuda
פנ איש זקן ונכבד הה הבחור עזריאל ב"ר יהודא ושם אמו עללא מת ח"י מנחם תרע"ט לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier Rust een oud en eerwaardig man deze is de vrijgezel Azri'el zoon van Jehuda en de naam van zijn moeder was Ella stierf 18 Menachem (Av) 5679 T.N.Ts.B.H.
Niet geidentificeerd in de online beschikbare bronnen op het Internet.
J.Bader geeft aan op pag. 198 dat hij (bekend als Leib van Leeuwen) van 1896 tot zijn dood voorzitter was van de slinkende Joodse gemeente van Grave. [Het aldaar aangegeven geboortejaar 1842 is foutief en moet zijn 1832] Hij was de zoon van (23)13
2008/03/02