Het Stenen Archief - Only completed research

[4844]

(60)08
4
Hartogs
Elias David
Elia z.v. David Zvi
Jetje Israel Gosselaar
David (Hartogs) & Grietje Davids(verm.)
1790(verm.)
Amsterdam (verm.)
23-2-1860(zie opmerking)
28 Tevet 5620
Dirksland
26-2-1860//2 Shevath 5620
E.D.HARTOGS
פה [ ] טמון היקר פו"מ כ' אלי' בן כ' דוד צבי הארטאכס ויגש אליהו למנוחתו התעסק באמונה בצרכי עדתו בנה בית תפלה לכבוד בוראו והדריך את בניו בדרך ישרה הלך לחיי עד יום ג' כ"ח שבט ונקבר יום ה' של אחריו בשנת תר"ך לפ"ק ת נ צ ב ה
הפסוק ויגש אליהו למנוחתו לא נמצא בתנ"ך והסברה היא, וזאת בהקשר לשם של הנפטר-אליהו-התיחסות, בהתאמה ההולמת ,לפסוק במלכים פרק יח, פסוק כא - ויגש אליהו אל כל העם......
Bovenspreuk onleesbaar a.g.v. overgroeing met gras.Alleen het eerste woord "hier" is leesbaar. Geborgen De dierbare Leider en Bestuurder Eli' zoon van de ge'eerde David Zvi Hartogs En Eliyahuh ging naar zijne rust Hij hield zich getrouw bezig met de behoeften van zijn Gemeente Bouwde een gebedshuis ter ere van zijn Schepper En leidde zijne zonen op de rechte weg Hij ging naar het Eeuwige Leven op dinsdag 28 Shevath en werd begraven op donderdag daarop volgende, in het jaar 5620 T.N.Ts.B.H.
28 Tevet 5620 is een maandag (23-1-1860) en niet dinsdag zoals op de steen staat.Echter op grond van het algemeen gebruik, dat de begrafenis twee dagen na het overlijden plaats vond, en op de steen aangegeven is dat hij op donderdag werd begraven (=26-2-1860) is de weekdag van overlijden (dinsdag) vermoedelijk wel juist aangegeven en is de Hebreeuwse datum foutief (28 Tevet-kaf-chet, hetgeen dan zou moeten zijn 29 Tevet-kaf-tet) De spreuk En Eliyahuh ging naar zijne rust komt in Tenach niet voor en de veronderstelling is dat dit, toegepast op de naam van de overledene (Eliyahuh) ontleend is aan Koningen (Melachim) I, hoodstuk 18 , vers 21
Genoemd als ouder in de volgende huwelijksakte in Genlias:- Detail resultaat: (Bruid) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Middelharnis Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 26-02-1846 Bruidegom David Haagens Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Oude-Tonge Bruid Grietje Hartogs Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Middelharnis Vader bruidegom Ephraim Haagens Moeder bruidegom Kaatje van Os Vader bruid Elias David Hartogs Moeder bruid Jetje Israel Gosselaar
Hij is de vader van (60)04 De familie Hartogs woonde eerst in Strijen, waar stamvader Jacob woonde met zijn vrouw Belia Jacobs en hun in 1752 geboren zoon David. Deze vestigde zich met zijn vrouw Grietje Davids in Amsterdam en daar werd hun zoon Elias geboren. Een jaar nadat deze Elias op 20 augustus 1810 trouwde met Henriette Gostler nam de familie officieel de naam Hartogs aan. Van Amsterdam trok de familie in 1822 naar Middelharnis, waar Elias splitter van de loterij was, een beroep dat toen veel door Joden werd uitgeoefend. Het klimaat in Middelharnis schijnt erg gezond te zijn, want zowel de ouders van Elias Hartogs alsook zijn vrouw overleden op de leeftijd van de zeer sterken. Zelf haalde hij trouwens ook de respectabele leeftijd van 70 jaar. Hij liet een zoon Jacob na, die op zijn beurt weer zonen voortbracht: Maurits, die de vader zal worden van Jacques (Jacob) Coenraad, oprichter van de Enka en David, die de vader wordt van Jacques Ernest, bedrijfsarts van de Enka. [Bron:-artikel van Nechamah Mayer-Hirsch over JACQUES COENRAAD HARTOGS] Uit deze gegevens mag tevens geconcludeerd worden dat de familienaam Gosselaar van zijn echtgenote vermoedelijk een verbastering is (In de Burgelijke Stand werd deze familienaam verder alleen gevonden i.v.m. niet-Joodse families).
2008/03/31