Het Stenen Archief - Only completed research

[4847]

(61)01
4
Farro
Josua
Moshe Yehoshua z.v. Smu'eel ha-Cohen
Samuel Cohen Farro & Rachel Alexander de Vries
28-7-1829
27 Tammoez 5589
Edam
24-4-1843
24 Nissan 1843
Edam
Edam
Er is geen Nederlandse tekst
ומשה עלה אל האלהים מצבת קבורת הבחור משה יהושע הכהן פארו נפטר יום ב' כד ניסן שנת תרג לפ|ק ת נ צ ב ה
Mozes was intussen opgestegen tot God.. Grafsteen voor het graf van de vrijgezel Moshe Jehoshua ha-Kohen Farro Hij overleed op maandag 24 Nisan Van het jaar 5603 T.N.Ts.B.H.
Vertaling van de bovenspreuk vlg. Pentateuchvertaling van Rabbijn Vredenburg (Shemoth, hoofdstuk 19,vers 3) * SVV Exo 19:3 En Mozes klom op tot God ...
Identificatie:- 1e kind van gezin:- [Bron:-E-mail Dirkje Bobbe-dd.10-3-2008] Samuel COHEN FARRO, geb. Amsterdam 13‑03‑1807, venter, koopman, overl. ald. 01‑10‑1872, tr. Edam 10‑08‑1828 (get.: Isaac Benjamin Berlijn, oud 40 jr., voorlezer, neef van de bruid, Lucas Levie 't Hart, oud 67 jr., boekbinder, Hendrik van Dijk, oud 50 jr., houtstoker en Willem van der Meer, oud 26 jr., koopman.). Schriftelijke toestemming van de vader van den bruidegom, schrijver ter Stede Hamburg. Rachel Alexander de VRIES, geb. Edam 15‑12‑1809, marskraamster, overl. Amsterdam 09‑07‑1866, dr. van Alexander Levie de VRIES en Vogeltje de LEEUW. Het gezin woonde te Edam in de Grote Kerkstraat en aan de Lingerzijde. Uit dit huwelijk: 1. Josua FARRO, geb. Edam 28‑07‑1829, overl. ald. 24‑04‑1843, begr. ald. 2. Sara Samuel FARRO, geb. Edam 13‑12‑1831, overl. ald. 03‑09‑1835, begr. ald. 8. Lea FARRO, geb. Edam 18‑07‑1844, overl. ald. 20‑11‑1846. 11. Leo Samuel FARRO, geb. Edam 06‑07‑1846, overl. ald. 22‑11‑1846, begr. ald.
Terwijl zijn burgelijke naam Josua was, is deze op de steen Moshe Jehoshua (Mozes Josua).Hieruit en uit de bovenspreuk van de steen is af te leiden, dat zijn gangbare Joodse naam Mozes was.
2008/03/16