Het Stenen Archief - Only completed research

[4873]

(75)071
5
Woude, van der
Jacob
Ya'akov z.v. Pinchas
1)-Judikje Joseph-2)-Schoontje(Mietje) van der Velde
Benedictus van der Woude & Sabella v.d. Horst
12-01-1801
7 Kislev 5562
Wolvega
13-11-1882
3 Kislev 5643
Harlingen
Harlingen
ויעקב הלך לדרכו 
מצבת קברת
היקר כ יעקב
בן כ' פינחס
פאן דער וואוידע
מת אור ליום ג
ג' לחדש כסלו
שנת תרמ"ג לפ"ק
ת נ צ ב ה

In Jacob ging zijns weegs*

Gedenksteen of het graf van de dierbare

ge'eerde Ya'akov zoon van de ge'eerde

Pinchas Van der Woude.

Hij stierf in de vooravond van dinsdag

de 3e van de maand Kislev van het jaar 5643

T.N.Ts.B.H.

 *Gen 32:1

De niet-Joodse overlijdensdatum is maandag 13-11-1882.

Het uur van overlijden is echter de volgende dag vlg. de Joodse kalender aangezien dit na zonsondergang is, dus de Joodse overlijdensdag is Dinsdag 3 Kislev 5643 (14-11-1882) zoals de steen aangeeft.


Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-15
Inventarisnr: 3026
Gemeente: Harlingen
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 149
Aangiftedatum: 14-11-1882
Overledene Jacob van der Woude
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 13-11-1882
Vader Benedictus v.d. Woude 
Moeder  Sabella van der Horst
Partner Schoontje van der Velde 
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie Leeftijd: 81 jaar

Uur van overlijden namiddag elf uur.

[Bron:-Family Search]

Huw.Bijl. bij Huw.Akte #17 Bolsward 08-07-1827

Akte van bekendheid

Image 548 uit 3086


Hij was de vader van (75)066 uit zijn tweede huwelijk en de broer van 

(75)090.


Bron Burgerlijke stand - Tweede Huwelijk
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-07
Inventarisnr: 2003
Gemeente: Bolsward
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 17
Datum: 08-07-1827
Bruidegom Jacob Benedictus van der Woude
Bruid  Mietje Alexanders van der Velde
Vader bruidegom Benedictus van der Woude  
Moeder bruidegom Sabella van der Horst 
Vader bruid Alexander Meijer van der Velde 
Moeder bruid Feikje Jacobs Polak 

In de originele overlijdensakte heet zijn vader Benjamin en niet Benedictus zoals bij wiewaswie en Tresoar.

Zijn eerste echtgenote, waarvan hij weduwnaar was,  wordt genoemd in de huwelijks afkondiging van zijn tweede huwelijk in de huw.bijl. van huw.akte #17 Bolsward van 08-07-1827 [Bron:-Family Search-image 549 uit 3086] als ook in de DB van de Harlingen Burials van Chaim Caran bij het Akevoth Archief.Overigens was er niets over haar te vinden en komt zij ook niet voor de Noordelijke Data Base van het Akevoth Archief.
2020/12/30
bnnch