Het Stenen Archief - Only completed research

[4936]

(75)085
4
Glazer
Betje
Beile d.v. Ya'akov
Vreedenburg
Samuel Vreedenburg
Jacob Glazer & Leentje de Groot
15-11-1833
Sneek
04-07-1901
17 Tammoez 5661
Harlingen
Harlingen
07-07-1901//20 Tammoez 5661
Hier rust 
het stoffelijk overschot 
van mijn geliefde echtgenoote 
en der kinderen[niet leesbaar] moeder 
Betje Vreedenburg - Glazer 
overleden in den leeftijd van 
67 jaren den 17 Tammoez 5661 - 4 Juli 1901
אשה יראת ה' היא תתהלל
פ"ט
אשה הולכת בדרכי ה' עוסקת
במצות ובמעשים טובים
טובה לבעלה רכה לבנה ולבנותיה
ושמה מ' בילא בת ר' יעקב גלאזער
אשת ר' שמואל ב"ר מרדכי
פרעהדנבערג מתה בשם טוב
צום הרביעי נקברת כ' תמוז תרס"א לפ"ק
ת נ צ ב ה
אשה...הפסוק נלקח מספר משלי פרק לא פסוק ל
 צום הרביעי הוא תענית י"ז בתמוז
תאריך הפטירה הלועזי הוא 4-7-1901

Een vrouw die God vreest, die zij geprezen*

Hier is geborgen

Een vrouw bewandeldende de wegen van God 

Zich bezighoudend met de geboden en goede daden.

Goed is voor haar man en zachtmoedig voor haar zoon

en haar dochters.

 En haar naam is mevrouw Beile dochter van de heer Ya'acov Glazer

vrouw van de heer Shmu'eel zoon van de heer

Mordechai Vreedenburg. Zij stierf in goede naam op de vierde

vastendag  [17Tammoez] een zij werd begraven

op de 20e Tammoez 5661

T.N.Ts.B.H.

 


*Spr 31:30

צום הרביעי dat is de vastendag van de 17e Tammoez.

De niet-Joodse overlijdensdatum is 4-7-1901

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Sneek
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 107
Aangiftedatum: 18-11-1833
Kind Betje Glazer
Geslacht: V
Geboortedatum: 15-11-1833
Vader Jacob Levie Glazer
MoederLeentje Meyers de Groot

Uur van geboorte 's avonds 7 uur

Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-15
Inventarisnr: 3037
Gemeente: Harlingen
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 109
Aangiftedatum: 05-07-1901
Overledene Betje Glazer
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 04-07-1901
VaderJacob Glazer  
Moeder Leentje de Groot 
Partner Samuel Vreedenburg 
Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 67 jaar  

Uur van overlijden namiddag half zes

Zij was de echtgenote van (75)084

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen  Toegangnr: 30-34
Inventarisnr: 2015
Gemeente: Sneek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 63
Datum: 20-06-1858
Bruidegom Samuel Vreedenburg
Bruid  Betje Glazer
Vader bruidegom Marcus Vreedenburg 
Moeder bruidegom Betje Slot 
Vader bruid Jacob Glazer 
Moeder bruid Meijer de Groot


2020/12/30
bnnch