Het Stenen Archief - Only completed research

[4943]

(105)15
4
Goldsmith
Roosje
Akker
Heiman Izaak Akker
Jacob Ph. Goudsmit/Goldsmith&Frouke Comp.v.d.Zijl
10-9-1827
9 Elloel 5587
Appingendam
3-3-1908
30 Adar I 5668 (zie opmerking)
Enkhuizen
Enkhuizen
Hier rust Roosje Akker Geb. Goldsmith Overl. 28 Adar I 5668
אשה יראת ה' היא תתהלל פ"ט אשה חשובה וצנועה מ' רייץ בת יעקב הלוי גאלדשמיט אלמנת חיים אקקער מתה יום א כ"ח אדר ראשון ותקבר יום ג' א' דר"ח אדר שני תרס"ח לפ"ק תמ"ך
אשה יראת ד' היא תתהלל = משלי לא-ל
Een Godvrezende vrouw, zij moge geprezen worden Hier ligt een belangrijke en bescheiden vrouw Reitz, de dochter van Jakob Halevi Goldsmith Weduwe van Chaim Akker. Overleden Zondag 28 Adar I en begraven Dinsdag de eerste Nieuw-maandsdag Adar II 5668 Moge zij ruste in ere
Een Godvrezende vrouw, zij moge geprezen worden - Spreuken 31:30 De Joodse datum in de Hollandse tekt (28 Adar I) komt niet overeen met die van de Hebreeuwse tekst (30 Adar I). Aangezien in de Hebreeuwse tekt staat dat zij op een Dinsdag stierf, is het waarschijnlijk dat de 30e, die op een Dinsdag viel, inderdaad correct is
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 56
Datum: 11-04-1858
Bruidegom Heiman Izaak Akker
Geboortedatum: 19-11-1825
Geboorteplaats: Groningen
Bruid Roosjen Goldsmit
Geboortedatum: 10-09-1827
Geboorteplaats: Appingedam
Vader bruidegom Izaak Jacob Akker
Moeder bruidegom Judic Samuel Breebaard
Vader bruid Jacob Philippus Goldsmit
Moeder bruid Frouwke Comprechts van der Zijl
Nadere informatie beroep bruidegom: koopman; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: koopman; beroep moeder bruidegom: koopvrouw; beroep vader bruid: borstelmaker; beroep moeder bruid: borstelmakersche; bruidegom 32 jaar; bruid 30 jaar
Roosje's echtgenoot ligt bij steen 16. Zie alsdaar voor meer informatie
http://www.winshem.nl/PDF/Info%202004%20nr2.pdf:

Roosje Goldsmith heeft, met een onderbreking van twee jaar, bijna vijftig jaar in Winsum gewoond. Als zesjarige kwam ze in 1833 met haar ouders naar Winsum. Ze groeide op in een gezin met zes kinderen, werd dienstbode en trouwde in april 1858 met de koopman Heiman Akker uit Groningen. Na bijna twee jaar in Groningen te hebben gewoond, waarin een dochtertje Jette werd
geboren, kwam het gezinnetje naar Winsum, waar nog vier dochters en drie zonen werden geboren. De twee oudste dochters Jette en Frouke gingen op vijftienjarige leeftijd uit huis naar respectievelijk Middelstum en Amsterdam om, zo goed als zeker, dienstmeid te worden. In 1880 vertrok de familie Akker naar Enkhuizen. Roosje Akker – Goldsmith overleed aldaar in 1908 op 81-jarige leeftijd.

Een portretfoto van haar (met Friese kap) uit ca. 1890 is te vinden in de fotoverzameling van het Joods Historisch Museum onder fotonummer:- fotonummer 30000495.(http://www.jhm.nl)
2009/04/30