Het Stenen Archief - Only completed research

[4945]

(105)18
5
Snijders
Salomon
Pinchas z.v. Eliezer
Leendert Snijders & Christina Heertjes
12-1-1867
12 Shevat 5627
Enkhuizen
31-8-1886
30 Av 5646
Enkhuizen
Enkhuizen
2-9-1886//2 Elloel 5646
Hier rust Salomon Leendert Snijders
פ"נ הבחור פינחס בן אליעזר סניידערס הנולד מן שיינא נפטר ביום ג' א' דר"ח אלול ויקבר ביום ה ב אלול תרמו לפ"ק תנצבה
Hier Rust De vrijgezel Pinchas, zoon van Eliezer Snijders, geboren van Sjeine Overleden op Dinsdag, de eerste dag van de nieuwemaandsdag Elloel, Begraven op Donderdag 2 Eloel 5646 T N Ts B H
Personalia gecontroleerd in het West Fries Archief:- 

 

Akte nr 5 BS geboorten Enkhuizen

Salomon Leendert Snijders is geboren op 12-01-1867 te Enkhuizen om 11:00 uur AM op het adres Oudegracht te Enkhuizen. Vader Leendert Snijders oud 26 jaar en moeder Christina Heertjes. Getuigen bij de aangifte op 12 januari 1867 waren: Herman Benjamin de Groot en Mozes Benjamin de Groot. Beiden waren koopman.

 

Overlijdensakte :

Salomon Leendert Snijders is overleden op 31-8-1886 om 12:00 uur AM. Aan het adres Nieuwe Westerstraat te Enkhuizen. Hij was 19 jaar en van beroep Koopman. Het overlijden is aangegeven op 01-09-1886 bij het BS overlijden.

 Salomon's ouders liggen bij stenen 13 & 14.

Zijn Hebreeuwse naam (Pinchas) verschilt aanmerkelijk van zijn burgelijke naam.Maar Moshe Mossel merkt hierover op:-
Pinchas: gaat in 't algemeen samen met Zelig, d.w.z. Pinchas Zelig, waarbij dan Zelig omgezet wordt in Salomon.


2009/04/30