Het Stenen Archief - Only completed research

[5019]

(23)01
2
Gotlieb
Andries
Asher z.v. Jehuda
1824(oud 83 jaar bij overlijden)
28-5-1907
15 Sivan 5667
Grave
Hier Rust ANDRIES GOTLIEB overleed 28 Mei 5667 in den ouderdom van 83 jaar Z.A.R.I.V.
פנ איש תם במעשיו צדיק היה כל ימיו ההר' אשר בן ר' יהודה ושם אמו מאהטא מת יום ג' ט"ו סיון תרס"ז לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier Rust Een man, ongekunsteld in zijn daden, rechtvaardig was hij al zijn levensdagen de ge'eerde heer Rabbi Asher zoon van de heer Yehuda en de naam van zijn moeder was Matte stierf op dinsdag 15 Sivan 5667 T.N.Ts.B.H.
Niet geidentificeerd in de bronnen op het Internet.
HIj was de broer van (23)2 De Gotlieb's waren kleine zelfstandigen en handelden in textiel, manufacturen en dergelijke. [Bron:-J.Bader-Verborgen in Brabantse Bodem-Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg 2002-pag.198-ISBN 90-70641-64-X] Uit het Nieuw Israelitisch Weekblad van 31-10-1902- vol.38(1902),nr.20,p.(2e bl 2):- Tweede blad "GRAVE,26 Oct.Onze gemeente heeft het voorrecht in den heer Andr.Gotlieb, die bijna 78 jaren telt, een man te bezitten, die op de hooge feestdagen de gebeden met waren godsvrucht onberispelijk voordraagt.Moge het den waardigen man gegeven zijn nog menig jaar ons in het gebed voor te gaan".
2009/08/01