Het Stenen Archief - Only completed research

[5021]

(23)03
3
Gotlieb
Jacob
Ya'akov z.v. Jehuda
Theresia Silverenberg
Simon Gotlieb & Elisabeth Hes
1828
Grave
21-3-1903
22 Adar 5663
Grave
Grave
23-3-1903//24 Adar 5663
Hier Rust Onze Geliefde Echtgenoot en Vader JACOB GOTLIEB Echtgen.van Theresia Zilverberg overl= te Grave in den ouderdom van 75 jaren den 22 en Adar/21 Maart 5663
פנ ישב אהלים עזר חלים ונופלים קולו קול יעקב בניו לימד לעשות הטוב הה ר' יעקב בר ר' יהודא נפטר ביום ש"ק פ' פרה כ"ב אדר ונקבר ביום ב' תרס"ג לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier Rust Een tentbewoner Hulp gaf hij aan zieken en vallenden Zijn stem is de stem van Ya'akov Hij leerde zijn zonen slechts het goede te doen Deze is de heer rabbijn Ja'akov zoon van Jehuda Hij overleed op de dag van de Heilige Shabbath, waarop de tora afdeling "Para" gelezen wordt en hij werd begraven op maandag 5663 T.N.Ts.B.H.
De tekst grijpt terug naar spreuken die verband houden met de naam Jacob:- -Een tentbewoner-Genesis 25, vers 27-vlg. vertaling Vredenburg:- "Jacob echter was een vroom man, een tentbewoner." -Zijn stem is de stem van Ya'akov-Genesis 27,vers 22-vlg.vertaling Vredenburg:- "De stem is Jacobs stem, maar de handen zijn 'Esaus handen." De eerste letters v/d eerste 4 regels geven de naam Jacob.
Geidentificeerd vlg.huwelijksakte in genlias:- Detail resultaat: (Bruidegom) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum Algemeen Toegangnr: 50.015 Inventarisnr: 697 Gemeente: Berghem Soort akte: huwelijk Aktenummer: 6 Datum: 14-06-1853 Bruidegom Jacob Gotlieb Geboorteplaats: Grave Bruid Theresia Silverenberg Geboorteplaats: Stratum Vader bruidegom Simon Gotlieb Moeder bruidegom Elizabeth Hes Vader bruid Isaac Silverenberg Moeder bruid Roos van Leeuwen
Opvallend is dat de naam van de vader als Hebreeuwse patroniem Jehuda is en op de huwelijksakte Simon. Echtgenoot van (23)6.De naam van zijn echtgenote heeft diverse spellingen:- Zilverberg op het Nederlandse gedeelte van de steen, Silverenberg in de huwelijksakte, Silverberg op haar steen (23)6 Hij was een broer van (23)02
2008/03/03