Het Stenen Archief - Only completed research

[50623]

(198)001
4
Cohen
Vrouwtje Jonas
Fraadche d.v. Jona Yechezkiel (verm.)
de Jonge Meijersz.
Isaac Itsak Meyer de Jong
Jonas Ezechiel Cohen en Sara Benjamin Italiaander
00-03-1736
Amersfoort
16-09-1813
22 Elloel 5573
Amsterdam
Overveen
18-09-1813//24 Elloel 5573
Vrouwtje
De Ionge Meyersz
Geb.Cohen
Obiit 22 Elul
Ao 5573
Obit=overleden ("de dood van een persoon")
Waarom in de tekst een dubbele i is niet duidelijk.
פיה פתחה בחכמה ותורת חסד
על לשונה(1
בן אדם העובר עמוד רגע משתומם
פה שוכב במנוחה גוית מבחר נשים
עטרת בעלה תפארת בניה הודם לרומם
עקרת הבית כבוד היצורים הדרת אישים
דלים יתומים ואלמנות בקשו נפשה בבהלה
ואיננה כי נתבקשה למרום ועלתה למעלה
אור ליום ו׳ עש״ק ך״ב ונקברת
ביום א׳ ך״ד אלול
תקע״ג לפ״ק
ה״ה מרת פראדכה אשת פ״ו(2
כ״ה איציק דע יונג מאיירס יצ״ו(3
ת נ צ ב ה
(1) משלי פרק לא פסוק כו
(2) פ"ו = פרנס ומנהיג
(3) יצ"ו = ישמרהו צורו וגואלו 

בשורה הרביעית יש טעות בדידוק:-שוכב צ"ל שוכבת
Zij opent haar mond in wijsheid en de leer van liefdadigheid is op haar tong (1)
Mensenkind dat langs komt, sta verbaasd een moment stil
hier ligt ter ruste het lijk van de beste van de vrouwen
de kroon van haar man pracht van haar zonen hun glorie verhief
huisvrouw ge'eerd onder de schepselen pracht onder de mensen
armen en wezen en weduwen zochten in paniek haar genegenheid
en zij is niet meer  omdat zij naar de hemel is ontboden en naar boven is opgestegen
aan de vooravond van  de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) 24 elloel 
5573

Dat is de vrouw mevrouw Fraadche dochter van de bestuurder en leider
de geeerde heer Itsik de Jonge Meyers, moge Zijn Rots en Verlosser hembeschermen
T.N.Ts.B.H.


   

(1) Spreuken 31:26
[Bron:-Akevoth Archief]
Stamboom COHEN (Descendants of Salomon Eljakum Cohen)
Gezinskaart Isaac de Jonge Meijersz
2020/11/03
bnnch