Het Stenen Archief - Only completed research

[50624]

(198)002
4
Cohen
Rachel Ruchama Wolf
Ruchama d.v. niet vermeld
Graanboom
Izak Graanboom
Benjamin Wolf Nathan Cohen-Kogel & Ester Abraham Cohen
circa 1744
Amsterdam
05-04-1817
20 Nissan 5577
Amsterdam
Overveen
07-04-1817 // 21 Nissan 5577
Geen Nederlandse tekst

רוח(1)המקום תניחנה בגן עדן
רוח נמוכה             מה תראי אדמה
אל גן המלוכה         מנת חלקך הרמה
אב ואם היית           בית עניים רשים
דין עליון צדקת       זכר אלו המעשים
צדיק יסוד עולם (2) לברכה תעלו כולם
ה״ה האשה הרבנת והחסודה מרת
רוחמה אלמנת הגאון הגדול
אדמ״ו כ מהור״ר אהרן משה
יצחק זצ״ל נפטרת במש״ק
כ׳ ניסן ונקברת למחרתו
תקע״ז לפ״ק
תולל״ה(3)


 (1) השם רוחמה מודגש באותיות גדולות בשורה זו
בהמשך מודגש
 באותיות גדולות: רוחמה אלמנת אב בית דין זכר צדיק לברכה 
(2) צדיק יסוד עולם -משלי י כה
(3) תולל״ה = תנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין- דניאל יב יג


Geest van God (1), leg haar in het Hof van Eden.
Een nederige geest,
              wat u zult zien, aarde,
naar de koninklijke tuin,       uw verheven deel,
vader en moeder was u,        een tehuis voor armen,  berooiden .

een rechtvaardige is het eeuwige fundament - gij zult allen tot zegen opstijgen

Dat is de vrouw van de rabbijn, de bevallige mevrouw ROECHAMA, weduwe van de grote Ga'on,
onze meester en leraar en onze rabbijn, de ge'eerde leraar en rabbijn rabbi AHARON MOSHE JITSCHAK, het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen. Zij overleed na het uitgaan van de Heilige Shabbat op 20 Nissan en werd de volgende dag begraven
5577 .
"u zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen."(3)


(1)  De in het Hebreeuws groter geschreven letters hebben de volgende betekenis: Roechama, Roechama, weduwe van de Av Ben Dien (voorzitter van het rabbijnse gerechtshof), het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen.
Ondanks dat het acrosticon haar naam Roechama weergeeft moet dit gezien worden als een lofdicht op haar man de rabbijn, en in mindere mate op haar.
(2) Spreuken 10:25
(3) Daniel 12:13

[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Benjamin Wolf Nathan Cohen-Kogel
Zij was de echtgenote van (198)024, de moeder van (198)023 en de grootmoeder van (198)022
2020/11/03
bnnch