Het Stenen Archief - Only completed research

[50625]

(198)003
4
Tobias(Tobie)
Chaya Mozes(Rosette)
Cheile d.v. Tuvia
Asser
Mozes Salomon Kalman Asser (Shochet)
Mozes Tobie & Lea Levy Salomons
1752
Berlijn(Dtsl)
12-05-1821
10 Iyar 5581
Amsterdam
Overveen
14-05-1821 // 12 Iyar 5581
Vrouwe
CHEILE TOBIE
Echtgenoote van den
Weledelen gestrengen
Heer Mr. S: Asser
Ridder van de orde
DEs Nederlandschen
Leeuws
Obiit den 10de Iejar
Anno 5581
זאת מצבת
קברת (1) הקצינה מרת חיילה
בת כ״ה טובי׳ ז״ל אשת
הקצין הפרש פו״מ כ״ה
משה שוחט המכונה
אססער
נפטרת בש״ט ש״ק י׳ אייר ונקברת
ביום ב׳ י״ב בו
תקפ״א לפ״ק
תמ״ך
(1) לפי בראשית לה כ
Dit is de gedenksteen
op het graf van (1) de leidsvrouw (2) mevrouw Cheila
dochter van de ge'eerde heer Tovia zijn aandenken zij tot zegen, vrouw van de leidsman , de ridder (3) leider en bestuurder de ge'eerde heer Moshe Shochet, genoemd Asser
Zij overleed in goede naam op de Heilige Shabbat 10 Iyar en werd begraven op maandag de 12e daarvan
5681
T.N.Ts.B.H.
(1) vgl. Gen. 35:20
(2) In het Hebreeuws is Katsin een officier, afgeleid van leiden.
(3) Hij was in 1795 met rabbijn Izak Graanboom e.a. mede oprichter van Felix Libertate, zie verder (198)008
[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Mozes Salomon Kalman Asser Shochet
voor alle personalia m.u.v. haar ouders.
Op de steen van haar echtgenoot (198)008 heeft zij de naam Rosette.
echtgenote van (198)008 
moeder van (198)039
Rosette is op 07-03-1773 te Amsterdam in ondertrouw gegaan met Mozes Salomon Asser 

Bron voor haar moeders naam is de stamboom Asser in het Akevoth Archief.
2020/11/03
bnnch