Het Stenen Archief - Only completed research

[50627]

(198)005
5
Broemet ( Bromet)
Simon Sampi Hijman
Shimshon z.v. Chaim
Giertje Mozes Cohen
Adam Chaim Jacob Jokeb & Giertje Gittele Levie Bromet
circa 1760
Amsterdam
27-01-1829
23 Shevat 5589
Amsterdam
Overveen
28-01-1829 // 24 Shevat 5589

Geen Nederlandse tekst

וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון (1
הלך עמוד פה וקונן על קבר
איש ישר זך ונאמן הלך בדרך תמים
רבים הכו כף על השבר
אך נחמתם היא כי יחיה לעולמים
ה״ה המנוח כ׳ שמשון
ב״כ חיים ברומעט
גוע ביום כ״ג לחודש שבט
ונקבר למחרתו ביום כ״ד
בשנת התקפ״ט לפ״ג
וולל״ה(2
(1) יחזקאל פרק לט טו
(2) וולל״ה = ותנוח ותעמוד לגרלך לקץ הימין, דניאל פרק יב יג
... en mensenbeenderen ziet, plaats daarbij een teken (1)
Voorbijganger, sta hier stil en weeklaag op het graf van
een rechtschapen, zuivere en vertrouwenswaardige man die op de ingetogen weg ging
velen sloegen de handen ineen vanwege dit ongeluk
maar jullie troost is dat hij eeuwig zal voortleven
dat is wijlen de heer de ge'eerde Shimshon 
zoon van de ge'eerde heer Chaim Bromet
hij verscheidde op 23 Shevat 
en werd de volgende dag de 24e begraven
in het jaar 5589
Moge u rusten en opstaan voor uw bestemming aan het einde der dagen (2)  
(1) Ez. 39:15
(2) Daniel 12:13
[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Simon Sampi Hijman Broemet
2020/11/05
bnnch