Het Stenen Archief - Only completed research

[50628]

(198)006
4
Jacobs
Eduard
Nachman z.v. Ja'acov
Saartje Joseph Lioni
Jacob Jochem Jacobs & Abigael Eliazer Jacobs
circa 1807
Amsterdam
20-04-1875
15 Nissan 5635
Amsterdam
Overveen
Hier Rust
Het stoffelijk overschot
Van wijlen den heer
E.J.JACOBS

Z.R.Z.A.

Z.R.Z.A. = Zacht Ruste Zijne Asse

פ״נ
כ׳ נחמן בן פו״מ כ״ה יעקב
שייקעלס ווילנא
מת ביום ג׳ א׳ ד׳פסח
שנת תרל״ה לפ״ק
ת נ צ ב ה
Hier Rust
de ge'eerde Nachman zoon van de bestuurder en leider de ge'eerde heer Ja'acov
Sheikeles Vilna
hij stierf op dinsdag de eerste dag Pesach (Paasfeest) (1)
van het jaar 5635
T.N.Ts.B.H.

(1) Pesach, het Joodse Paasfeest duurt 8 dagen 15-22 Nissan. De dagen 1,2,7,8 zijn echte feestdagen waarop niet gewerkt mag worden etc. en de dagen 3-6 zijn tussendagen waarop een deel van de werkzaamheden wel verricht mag worden.Ook in de gebeden in de synagoge is dit merkbaar.


Opgemerkt wordt, dat er geen logische connectie bekend is tussen Eduard als burgerlijke naam en Nachman als HEbreeuwse naam.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #3120 Amsterdam 20-04-1875
Uur van overlijden voormiddag 1 uur
(Image 128 uit 634)

Geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden.

echtgenoot van (198)069
vader van (198)094 & (198)072
2020/11/04
bnnch