Het Stenen Archief - Only completed research

[50630]

(198)008
5
Asser
Mozes Salomon
Moshe z.v. Kalman
Asser (voorheen Shochet)
Rosette Tobie( Tobias)
Salomon Asser & Gracia van Embden
07-08-1754
19 Av 5514
Amsterdam
04-11-1826
4 Cheshvan 5587
Amsterdam
Overveen
06-11-1826//6 Cheshvan 5587
Hier ligt
de weledelgestrenge heer
MOSES SALOMON ASSER
ridder van de orde van den 
Nederlandschen Leeuw
overleden
4de cheswan anno 5587
in den ouderdom van 72 jaren 
  
מנוחת כבוד
מהקצין הנדיב פו״מ כ״ה
משה בכ״ה קלמן שוחט ז״ל
נפטר בש״ט עש״ק ד׳ חשון
תקפ״ז לפ״ק
תמ״כ
Eerbare rustplaats
van de leidsman (1) bestuurder en leider de ge'eerde heer
Moshe zoon van de ge'eerde Kalman Shochet zijn nagedachtenis zij tot zegen
hij overleed in goede naam op de vooravond van de Heilige Shabbat (vrijdag)  4 Cheshvan
5687
T.N.Ts.B.H.
(1) In het Hebreeuws is Katsin een officier, afgeleid van leiden.
Hij was in 1795 met rabbijn Izak Graanboom mede oprichter van de afgescheiden gemeente Adath Jeshurun en het genootschap Felix Libertate. 
[Bron:-Akevoth Archives-Ashkenazische DB van Amsterdam]
dutchjewry.org-special databases
Gezinspagina Salomon (Kalman) Mozes Asser-Shochet
Eerste huwelijk-2e zoon
Alwaar ook uitgebreide biografische gegevens

echtgenoot van (198)003
vader van (198)039
2020/07/04
bnnch