Het Stenen Archief - Only completed research

[50631]

(198)009
4
Sheikeles
Jacob
Ya'acov z.v. Yerucham
Abigael Fegle Eliaser Leizer Sheikeles
Jochem Jacob Sheikeles & Marretje Merle Hijman Chaim
circa 1762
Amsterdam
09-12-1823
8 Tevet 5584 (zie opm)
Amsterdam
Overveen
Geen Nederlandse tekst
ויעקב הלך לדרכו (1
ה״ה
איש ירא ה׳ פו״מ
כ״ה יעקב בן כ״ה
ירוחם ווילנא
המכונה שייקלס
נפטר אור ליום ד׳ ח׳ ונקבר ביום
ה׳ ט׳ טבת
תקפ״ד לפ״ק
ת נ צ ב ה
(1) בראשית לב ב
en Jacob gings zijns weegs (1)
Dit is 
een Godvrezende man bestuurder en leider
de ge'eerde heer Ya'acov zoon van de ge'eerde heer 
Jerucham Vilna
genaamd Sheikeles
hij overleed aan de vooravond van woensdag 8 (2) en werd begraven op
donderdag 9 Tevet
5584
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Jacob Jochem Jerucham Jacobs Sheikeles
echtgenoot van (198)004
vader van (198)066 (7e kind)
2020/08/26
bnnch